Groepsleerkracht

Jenaplanschool De Nieuwe Kring te Diemen zoekt voor de Melkweg, groep 7-8, een stamgroepleerkracht voor 2 dagen per week.