Leraarondersteuner

Wij zijn op zoek naar iemand die, samen met de leraar, de pedagogische en didactische processen begeleidt.