Corona testen is geen prioriteit meer voor personeel in het onderwijs

Voorgezet onderwijs start met sneltestren

Vanaf volgende week maandag 11 april vervalt het advies om bij een positieve zelftest ook een test te laten doen bij de GGD. De uitslag van de zelftest heb je sneller dan via de GGD-teststraat, ook als dat met voorrang is. Gedurende lange tijd was het voor onderwijspersoneel mogelijk om bij klachten met voorrang getest te worden bij de GGD-teststraat.

De consequentie hiervan is dus dat het voor onderwijspersoneel ook niet meer mogelijk is om met voorrang te testen. Uiteraard blijf je met een positieve zelftest wel thuis. Met een negatieve zelftest kan het onderwijspersoneel wel op school weer aan de slag.

Het blijft voor iedereen mogelijk om ook een test te doen bij de GGD. Het advies om dit te doen, vervalt echter met ingang van 11 april.

 

Bron: VO-raad

De oorlog in Oekraïne bespreken op school

De oorlog in Oekraïne bespreken op school

De oorlog in Oekraïne houdt ook veel leerlingen – en docenten – bezig en raakt hen in sommige gevallen ook direct, bijvoorbeeld doordat ze er familie hebben wonen. Het kan leerlingen helpen om op school over de situatie en hun gevoelens en zorgen te kunnen praten, hun mening te kunnen uiten en vragen te kunnen stellen om beter te leren begrijpen wat er aan de hand is. Diverse organisaties bieden lesmateriaal en andere ondersteuning aan die docenten helpen om de oorlog op een goede manier bespreekbaar te maken.

Zo heeft Utrecht University samen met de website ‘TerInfo’ een lesbrief opgesteld voor leraren in het po, vo en mbo, over manieren om de oorlog in de klas te bespreken.

Uitgeverij Creathlon heeft op de website goedemorgenopschool.nl gratis materiaal beschikbaar over de oorlog in Oekraïne.Bij het materiaal zitten vragen aan de hand waarvan leerlingen de inval door het leger van Rusland in Oekraïne met elkaar kunnen bespreken. Wat is er aan de hand? Wat gaan wij er in Nederland van merken? Moeten we Oekraïne helpen, en hoe dan?

Kamir Amghar, docent mbo en hbo, wil daarnaast graag de dialoog methodiek die hij gebruikt in zijn klas, delen met andere docenten. Geïnteresseerden kunnen hem via LinkedIn een bericht sturen

Vanavond – 28 februari om 19.30 uur – organiseert het KNAG verder een online nascholingsbijeenkomst. Leo Paul (Geowetenschappen, Universiteit Utrecht) geeft hierbij een lezing over de natiestaatvorming van Oekraïne, en Wim Berkelaar (historicus VU) beantwoordt vragen over de geschiedenis van het land. Deze online bijeenkomst zit inmiddels vol, maar wordt opgenomen en zal later worden gedeeld via de website Geografie.nl

Bron: VO-raad 

Tientallen luchtreinigers belangeloos ingezet voor betere luchtkwaliteit op scholen

Tientallen luchtreinigers belangeloos ingezet voor betere luchtkwaliteit op scholen

Veel scholen hebben te maken met slechte ventilatie, wat zorgt voor een groot risico op coronabesmettingen. Het aanpassen van de  ventilatiemogelijkheden is niet zo simpel, duur en tijdrovend. Met behulp van luchtzuivering wordt de kans op besmettingen flink gereduceerd. Deze oplossing is echter nog steeds niet (volledig) erkend door de overheid. Om scholen toch te helpen is het grootschalig Belgisch-Nederlands project ‘luchtreiniging in de klas’ gestart om de effecten van luchtreiniging inzichtelijk te maken. Vandaag is het spits in Nederland afgebeten bij kindcentrum De Kiezel in Best.

Goede luchtkwaliteit van belang voor reduceren besmettingsrisico

De kennis omtrent de toegevoegde waarde van luchtreiniging is wereldwijd aanwezig, maar werd tot voor kort in België en zeker in Nederland niet in praktijk gebracht. Er zijn verschillende factoren van invloed op het aantal besmettingen, waarvan luchtkwaliteit er een is. Goede en voldoende krachtige luchtreinigers zijn in staat tot 95 procent van de aerosolen en daarmee dus ook heel veel virusdeeltjes uit de lucht te halen. Dit betekent dat dergelijke apparaten zorgen voor een sterk verminderd besmettingsrisico.

Initiatiefnemers luchtreinigingsproject

Een aantal initiatiefnemers die overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van luchtreiniging en niet langer wilden wachten, zijn zelf ‘bottom up’ in actie gekomen. Ze hebben een grootschalig, wetenschappelijk verantwoord project opgestart om luchtreiniging in de praktijk te brengen. De initiatiefnemers zijn Prof. dr. ir. Bert Blocken van de TU Eindhoven & KU Leuven, Prof. dr. Marc Van Ranst van de KU Leuven, en Dr. ir. Leen Peeters, hoofd van Adviesbureau Th!nk-E. Zij werken belangeloos samen met universiteiten, steden, gemeenten, scholen en bedrijven die allemaal vooruitgang willen boeken.

Grootste COVID19-onderwijsproject ter wereld

De opzet van het project is dat 50 scholen in België en 50 in Nederland uitgerust worden met luchtreinigers, 5 klaslokalen per school met en 5 klaslokalen zonder, allemaal met aerosolmeters. De schoolleiding wordt gevraagd om per klas bij te houden of leerlingen en docenten besmet raken of niet. Tijdens het onderzoek wordt tegelijkertijd gemeten in hoeverre de apparaten er in slagen aerosolen – kleine waterdruppeltjes – uit de lucht te halen én in hoeverre de viruslading in de lucht vermindert. In totaal gaat het om 1000 klaslokalen, het is hiermee het grootste COVID19-onderwijsproject ter wereld. Het project duurt tot 1 juni 2022. De scholen hebben geen kosten voor deelname.

Gecertificeerde luchtreinigers

Voor het onderzoek worden alleen kwalitatief hoogstaande, veilige luchtreinigers gebruikt, met de juiste testrapporten van onafhankelijke Europese instanties. Er zijn sinds de coronapandemie uitbrak namelijk veel nieuwe aanbieders, die geïmporteerde luchtreinigers van dubieuze kwaliteit verkopen. Deze apparaten zorgen voor schijnveiligheid en kunnen op de lange termijn de gezondheid van schoolkinderen in gevaar brengen. De luchtreinigers van Euromate voldoen aan de hoge kwaliteitseisen. De apparaten worden vanuit het hoofdkantoor in Breda ontworpen en geassembleerd, dit met gebruikmaking van Europese onderdelen. Euromate is een van de grootste partners van het project en stelt belangeloos tientallen luchtreinigers ter beschikking.

Achtergrond van het project

Het project ‘luchtreiniging in de klas’ is gestart in België, waar de overheid en overheidsorganisaties ventilatie en luchtreiniging al meer hebben omarmd dan in Nederland. In Vlaanderen boden op recordtempo 50 kandidaatscholen zich aan. Inmiddels is daar al sprake van een flinke wachtlijst. Vanwege de band met Nederland via de aanstelling van Prof. dr. ir. Bert Blocken bij de TU Eindhoven is uitrol en het succes van het project in ons land minstens even belangrijk. Daarom hebben in Nederland eveneens 50 scholen de mogelijkheid tot deelname gekregen.

Praktische invulling

In België zijn de luchtreinigers al in de eerste deelnemende school inmiddels geïnstalleerd. In Nederland is kindcentrum De Kiezel van Marjolein van Lieshout de pionier. Op deze locatie in Best zijn vanmorgen diverse lokalen voorzien van Euromate’s luchtreinigers.

Over Euromate

Euromate is gevestigd in Breda en houdt zich al ruim 45 jaar bezig met een beter binnenklimaat voor bedrijven en hun werknemers. Of het nu gaat om oplossingen voor luchtreiniging in praktijken van huisartsen en tandartsen of klaslokalen, kapperszaken, kantoren en industriële hallen, in tal van ruimtes hangen hun professionele luchtreinigers, overal ter wereld. Het bedrijf heeft 60 medewerkers en is actief in vijftig landen. Naast de verkoop van professionele luchtreinigers biedt Euromate ook advies, metingen en monitoring aan die betrekking heeft op gezonde lucht in organisaties.

Bron: Euromate 

Kabinet versoepelt direct quarantaineregels voor het voortgezet onderwijs

Kabinet versoepelt direct quarantaineregels voor het voortgezet onderwijs

Met ingang van vandaag, woensdag 26 januari, vervallen de huidige quarantaineregels voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen die in contact geweest zijn met een met covid-19 besmet persoon hoeven niet in quarantaine. Leerlingen die positief getest zijn of klachten hebben die op corona wijzen, blijven thuis.

Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Als ze wel wat klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen.

Het bevoegd gezag kan voor het onderwijspersoneel een uitzondering maken op de quarantaineregels. Voor welke – essentiële – functies hier sprake van is, wordt afgesproken tussen het bevoegd gezag en medezeggenschapsraad. Het personeelslid heeft altijd de keuze om de quarantaine na te leven en niet op school te komen werken. 

De nieuwe quarantaineregels moeten een eind maken aan de enorme lesuitval van leerlingen en docenten die nu uit voorzorg thuis zitten. De VO-raad had hierop aangedrongen. Belangrijk bij deze vergaande versoepeling van de regels is dat leerlingen en personeel zich vaak zelf testen en dat er zorggedragen wordt voor voldoende frisse lucht in de lokalen. We roepen onze bestuurders en schoolleiders dan ook op hier extra aandacht aan te schenken.

Zie ook de pagina ‘coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs op rijksoverheid.nl

 

Bron: VO-raad

Aanscherping quarantaineregels

Lesgeven met Microsoft Teams

De quarantaineregels zijn aangescherpt voor onderwijspersoneel en leerlingen, na een overleg tussen het RIVM en het ministerie van OCW. De regels komen overeen als de regels voor de kerstvakantie. De in de vakantie aangekondigde versoepeling is teruggedraaid.

Wat betekent dit?

·        Bij een of twee gevallen in de klas: medewerkers en kinderen die als klasgenoot als nauw contact kunnen worden beschouwd van de besmette persoon hoeven niet in quarantaine, ongeacht of de besmette persoon een kind of medewerker is.

·        Bij drie of meer gevallen (zowel medewerkers als kinderen) binnen zeven dagen in de klas is er sprake van een uitbraak. De GGD zal adviseren dat de hele klas (vaste medewerker(s) en leerlingen) in quarantaine gaat, ongeacht of de persoon als immuun of niet-immuun wordt beschouwd.

Bron: PO-raad

PO en BSO’s eerder dicht voor kerstvakantie

Aanscherping quarantaineregels

Basisscholen gaan toch een week eerder dicht voor de kerstvakantie. Ook de buitenschoolse opvang wordt gesloten. Dat zal het kabinet vanavond bekendmaken, zeggen ingewijden tegen de politieke redactie van RTL Nieuws. De kinderopvang blijft open. Basisscholen mogen online onderwijs gaan geven, mits dat lukt om het te organiseren.

 

Het kabinet doet een tegemoetkoming aan scholen: de laatste maandag voor de oorspronkelijke kerstvakantie, aanstaande maandag dus, kunnen scholen er nog wel voor kunnen kiezen om de deuren open te houden. De ‘coulance-dag’ kan worden gebruikt als ouders meer tijd nodig hebben om opvang voor hun kinderen te regelen.

 

Voor kinderen van mensen met essentiële beroepen moet in de dagen dat de scholen extra worden gesloten, wel opvang worden geboden door de scholen en de bso’s.

Lees het volledige artikel op RTL nieuws.