World Skills Netherlands – Uitdagen – inspireren – motiveren

“Vmbo-scholieren en mbo-studenten bewuster maken van hun talenten, kansen en mogelijkheden. Dat doen wij bij WorldSkills Netherlands.” Wij inspireren deze jongeren om na te denken over hun toekomst, dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen en motiveren hen om zich hier volledig voor in te zetten. Jonge vakmensen ontdekken en ontwikkelen zo hun talenten. Dat helpt hen om hun opleiding succesvol af te ronden en een goede start in hun loopbaan te maken. Daarnaast helpt het docenten met mooie programma’s. . Wij kijken er dan ook enorm naar uit, ondanks weer een hopelijk tijdelijk zwaarder pakket aan maatregelen, om dit schooljaar er wel met zijn allen te staan op Skills The Finals: 31 maart en 1 april in Jaarbeurs Utrecht. Hier wordt ook  wederom een unieke LOB Experience aangeboden, waarvoor je als docent de klas nu al (gratis) kunt aanmelden.

Inzicht in uitdagingen

Studiejaar 2020-2021 was een jaar vol beproevingen.  Met 60 wedstrijden verspreid over meer dan 35 locaties werd  vorig jaar gekozen voor een decentrale opzet van Skills The Finals. Samen met tientallen partners binnen het onderwijs en het bedrijfsleven beoogden wij het finale-evenement op deze manier corona-proof aan te bieden. Helaas was dit door de geldende maatregelen uiteindelijk toch niet mogelijk en waren wij genoodzaakt om het finale-evenement Skills The Finals te annuleren. Toch heeft het jaar ons veel gebracht. Nauwe samenwerking en nieuwe inzichten hebben geleid tot een aanvullend motivatieprogramma als toevoeging op de systematiek die wij hanteren. Hiermee kunnen wij dit studiejaar nog meer bijdragen aan de ondersteuning van onderwijsprogramma’s. Uiteraard volgen wij ook nu weer alle ontwikkelen en treden wij continu in overleg met o.a. de hosts van bijvoorbeeld de komende kwalificatiewedstrijden maar daarover binnenkort meer.

Motivatieprogramma

Jongeren hebben een zwaar jaar achter de rug en die beproeving lijkt nog even voort te duren. Vaak hebben wij onsjzelf de vraag gesteld hoe wij nog meer kunnen bijdragen aan het motiveren van studenten en het ondersteunen van docenten daarbij. Door niet besteedde gelden (cancellen van STF) van vorig jaar, is door OCW akkoord gegeven op een bestemmingswijzigingsaanvraag om een alternatief plan te ontwikkelen. Zo zijn wij gekomen tot een aanvullend motivatie lesprogramma. Met o.a. de LOB-route bijvoorbeeld helpen wij vo- jongeren zich op een leuke manier te oriënteren op hun toekomst. Wij ontwikkelden ook meer dan 30 vo/mbo challenges, praktijkopdrachten waarmee jij jouw studenten kunt uitdagen. Ook zijn daar de mbo masterclasses die worden gegeven door experts uit het vakgebied. Compleet met lesbrief zijn ze zo laagdrempelig in te zetten, ook als je niet aan vakwedstrijden mee doet. Ook het zeer recent goedgekeurde Keuzedeel Excellent Vakmanschap is een zeer bruikbaar instrument dat wij nu beschikbaar kunnen stellen. Kortom ik ben overtuigd dat wij het beroepsonderwijs op deze manier verder kunnen ondersteunen.”

Erik van der Zwan
Directeur / CEO WorldSkills Netherlands

Professionaliseren hoeft niet saai te zijn

In elke sector is het belangrijk om te blijven innoveren, zeker in het onderwijs. Bestuurders of schoolleiders moeten er niet alleen voor zorgen dat de school blijft voldoen aan de onderwijsvraag van morgen, maar moet ook ervoor zorgen dat het personeel gemotiveerd, bekwaam en gelukkig blijft. Een uitdagende taak welke continu vraagt om de beste versie van henzelf. Vandaar dat het belang van blijven ontwikkelen en doorleren enorm groot is in de bovenste laag van het onderwijs. Tijd is echter schaars en dat zorgt ervoor dat opleidingen en cursussen volgen vaak als hinderlijk worden ervaren. De vaak aangeboden ‘taaie en saaie’ stof helpt niet aan deze beeldvorming. Wat niet hoeft! Met de juiste docenten en thematiek kan professionaliseren leuk en inspirerend zijn. Een visie die Dyade Academy al ruim 11 jaar uitdraagt.

De formule die Dyade Academy hanteert is onderscheidend, maar tegelijkertijd ook heel simpel: topsprekers uit het bedrijfsleven, de wetenschap, het onderwijs en de sportwereld combineren met een hoge mate aan inspiratie en beleving. Deze aanpak is de basis bij het samenstellen van alle opleidingen. Van leergangen, studiereizen en congressen voor het management tot studie(mid)dagen voor de leerkrachten. Een aanpak die kan rekenen op de goedkeuring van ruim 2.500 schoolleiders en bestuurders tot nu toe.

“Dyade Academy begrijpt wat er speelt aan de bestuurstafel en vertaalt kennis uit andere sectoren goed naar de onderwijspraktijk.” 
Oud-deelnemer leergangen

Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden in het onderwijs. In veel opzichten gaat het harstikke goed in Nederland, maar het kan natuurlijk altijd beter. En waarom dan niet leren van best practices uit andere sectoren? Gedragswetenschappers die hun kennis delen over hoe het menselijk brein reageert op veranderingen die worden opgelegd, topcoaches uit de sportwereld die alles weten over teamdynamiek en bestuurders die alles weten over het runnen van een succesvolle internationale organisatie.

Deze ingrediënten zijn allemaal terug te vinden in het najaar aanbod van 2021. In november en december staan er nog verschillende opleidingen gepland op het gebied van leiderschap, schoolprofilering en toekomstgericht onderwijs. Er is zelfs nog een studiereis waarbij u echt even afstand neemt van uw eigen organisatie en inspiratie en kennis opdoet aan de oevers van de Seine in Parijs.

Ga voor het actuele aanbod naar Dyade Academy en ervaar het zelf dat professionaliseren absoluut niet saai hoeft te zijn.

Werkdruk aanpakken in het onderwijs?

Meer dan taakeisen verminderen

De werkdruk in het onderwijs, de zorg en bij de overheid is hoog. Daarmee vertellen we niets nieuws. Uit een onderzoek van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland bleek een paar jaar geleden al dat 85% dagelijks last heeft van het personeels­tekort. Ze zijn gedwongen steeds meer werk in minder tijd te verzetten en daardoor kunnen ze minder tijd besteden aan de patiënt. Ongeveer dezelfde ontwikkeling zien we in andere sectoren, zoals het onderwijs. Die ervaren werkdruk gaat vaak ten koste van werkplezier, kwaliteit van het werk, gezondheid en privéleven. En daar wordt niemand beter van.

Werkdruk betekent niet alleen dat je te veel werk hebt. De multi­disciplinaire richtlijn Werkdruk (2013) gebruikt de volgende definitie: ‘Als de hoeveelheid werk en de tijd waarbinnen dat werk af moet zijn (werkbelasting) het draagvermogen van de werknemer (belastbaarheid) te boven gaat, is er sprake van een hoge werkdruk. Vooral in combinatie met beperkte regelmogelijkheden (autonomie) en het ontbreken van voldoende steun door collega’s en leidinggevenden om aan de gestelde eisen te voldoen, vormt werkdruk een risico voor de gezondheid van werknemers’.

Werkbelasting
De organisatie bepaalt meestal de werkbelasting. Denk hierbij aan werk­inhoud, werkomstandigheden, werkverhoudingen en voorwaarden van arbeid. En de belastbaarheid zit aan de kant van de werknemer. Het gaat dan om factoren als gedrag, motivatie, gezondheid en competenties.

Werklast en werkdruk
We moeten ons realiseren dat werkdruk voor een belangrijk deel afhangt van hoe een werknemer het werk ervaart. Loyalis maakt een onderscheid tussen ervaren werklast en ervaren werkdruk. Ervaren werklast gaat onder andere over heel snel moeten werken, heel veel werk moeten doen en extra hard werken. Het ervaren van werkdruk betekent in sterke mate door het werk belast worden en ‘je overbelast voelen’.

Cijfers Onderwijs
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 blijkt dat van de respondenten uit het onderwijs:

 • 30% vaak of altijd erg snel moet werken
 • 54% vaak of altijd heel veel werk moet doen
 • 37% vaak of altijd extra hard moet werken

Meer lezen over werkdruk
De ervaren werkdruk gaat vaak ten koste van werkplezier, kwaliteit van het werk, gezondheid en privéleven. En daar wordt niemand beter van. Met slimme oplossingen, diensten en tools biedt Loyalis u handvatten om preventie en vitaliteit goed beet te pakken. Nieuwsgierig naar onze visie op werkdruk? Lees hier het hele whitepaper.

Loyalis; Gids in Inkomen & Zekerheid
Loyalis wil de onderwijssector graag helpen door hun zorgen op het gebied van inkomen en arbeidsvermogen weg te nemen. Niet alleen door inkomensrisico’s af te dekken bij arbeidsongeschiktheid, maar ook door een gids te zijn voor werkgevers en werknemers. Sociale zekerheid wordt door nieuwe ontwikkelingen alleen nog maar ingewikkelder. We hebben de expertise in huis om hierbij te helpen.

Benieuwd hoe we uw organisatie verder kunnen helpen? Bezoek onze website

Voldoet uw schoolgebouw aan de wettelijke normen voor ventilatie?

Op dit moment voldoet zeker 11% van de Nederlandse scholen niet aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie. Deze inventarisatie is nog volop bezig, dus het percentage valt straks waarschijnlijk zelfs nog hoger uit. En dat terwijl goede ventilatie ontzettend belangrijk is! Daar zijn we ons sinds de coronacrisis allemaal goed van bewust. Maar weet u eigenlijk hoe het zit in uw schoolgebouw? Is de ventilatie daar op orde? En als u dat niet weet, of u weet dat het nog niet helemaal goed geregeld is, wat moet u dan doen?

Het belang van goede ventilatie
Goede ventilatie in schoolgebouwen is ontzettend belangrijk:

 • Virussen, zoals COVID-19, verspreiden zich minder gemakkelijk in een goed geventileerd lokaal. Niet alle leerlingen zullen straks gevaccineerd zijn, dus ventileren tegen corona blij  belangrijk. En wat denkt u van het griepvirus, dat elk jaar al vanaf november oprukt?
 • Slechte ventilatie zorgt voor hoofdpijn, concentratieproblemen en vermoeidheid. Dat werkt de prestaties van leerlingen en docenten tegen.
 • Slechte ventilatie werkt de vorming van schimmels in lokalen in de hand. Die zorgen voor allerlei gezondheidsklachten als hoesten en benauwdheid.

Wat kunt/moet u doen?
Het kabinet voegde onlangs aan de drie basisregels in de strijd tegen corona (afstand houden, handen wassen en thuisblijven/testen bij klachten) een vierde toe: ventileren. Dat benadrukt nog eens de urgentie ervan, terwijl het in veel gevallen al verplicht was. De Overheid hee de noodzaak van goed ventileren namelijk al vastgelegd in het Bouwbesluit uit 2012. Maar eigenlijk zijn de eisen die daarin staan niet voldoende. Om écht goed te ventileren gelden er aanvullende eisen, die worden ondersteund door bijvoorbeeld de GGD. Ook het project Frisse Scholen biedt handvaten. Toch blijven al die eisen en adviezen wat abstract. Want hoe zit het nu precies in uw eigen schoolgebouw?Wat moet u nu doen? Dat is waar de Schilt bedrijven in beeld komen. Onze experts hebben jarenlange ervaring op het gebied van ventilatie en kennen alle eisen en adviezen van binnen en van buiten. Ze komen graag bij u langs op locatie voor een advies op maat, en ontwerpen een systeem dat precies is afgestemd op uw wensen, budget en bouwkundige mogelijkheden/beperkingen.

Samen met u bepalen ze bijvoorbeeld of u gaat voor een compleet ventilatiesysteem (met of zonder airco) of dat u kiest voor een luchtfilter per lokaal (TROX Air Purifier), waarmee u op korte termijn de ventilatie in lokalen al aanzienlijk verbetert. Meer over alle geldende normen en adviezen, hoe u daar met uw schoolgebouw aan voldoet en informatie over hoe de Schilt bedrijven precies te werk gaan, vindt u in onze Ventilatiewijzer voor scholen. Die downloadt u heel eenvoudig hier:

Het beste van twee werelden

Invalpool

Het vervangingsproces op scholen wordt voor directeuren, (inval)leerkrachten en de HR- en salarisadministrateur een stuk eenvoudiger en efficiënter. Visma | Raet heeft met Axilium de handen ineen geslagen en HR- en salarissoftware geïntegreerd met vervangingssoftware.

Het HR cloudplatform Visma.net HRM & Payroll is sinds dit jaar ook beschikbaar voor het onderwijs. Onderwijsinstellingen hebben inmiddels probleemloos ermee het salaris van hun medewerkers uitbetaald. Bijna twee jaar werd er hard gewerkt aan het geschikt maken van het platform voor het onderwijs, een strategische markt voor het softwarehuis.

Directeur Onderwijs van Visma | Raet, Bas de Pierre, sprak bij de aftrap van ‘een goede basis voor verdere doorontwikkeling van dit innovatieve en onderscheidende HR cloudplatform’.

Een voorbeeld van die doorontwikkeling is de integratie met de vertrouwde en specialistische vervangingssoftware InvalPool van Axilium, die ook rekening houdt met alle wettelijke voorschriften en cao-bepalingen. De onderlinge samenwerking en data-integratie tussen beide systemen gaan het onderwijs veel gemak en efficiëntie opleveren, weet Bas. “Het zorgt er onder meer voor dat er geen dubbele invoer meer nodig is van mutaties voor de vervangingsadministratie. En elke minuut die je met slimme software bespaart in je bedrijfsvoering, kun je besteden aan het onderwijs.”

 

Verborgen vacatures

Manon Jonquière van Axilium benoemt een ander voordeel. “Door het koppelen van de systemen worden alle mutaties geregistreerd. Hierdoor heb je een compleet overzicht van de vervangingsbehoefte binnen de school. Ook de verborgen vacatures worden hierdoor inzichtelijk.”

Niet alleen de schoolleiders, alle betrokkenen gaan erop vooruit. De vervanger krijgt op tijd en correct zijn of haar uitbetaling plus een arbeidsovereenkomst voor de vervanging. Daarbij wordt het risico op fouten en gedoe achteraf aanzienlijk verkleind.

En HR en de administratie hoeven geen dubbele invoer te verrichten, er is compliance in de ketenaansprakelijkheid en de salarisuitbetaling is correct, inclusief de berekende reiskosten. Ook voor hen geldt: minder correcties achteraf. 

 

Hoe werkt het?

In het scenario wanneer een leerkracht zich ziek of afwezig meldt, is er vervanging nodig. Een frequent voorkomend scenario want de verzuimcijfers in het onderwijs blijven hoog. De schooldirecteur start het proces op in InvalPool. In de oude situatie wilde de stress die dat snelle regelen met zich meebracht nog wel eens leiden tot het niet of te laat melden van het verzuim in het HR-systeem. Door de geavanceerde koppeling vindt er vanuit InvalPool automatisch gegevensuitwisseling plaats met Visma.net HRM &Payroll, de directeur hoeft dat niet meer handmatig te doen.  

Het andere scenario is dat van de leraar die langdurig verlof aanvraagt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof, in Visma.net HRM & Payroll. Met de koppeling tussen beide systemen gaat er vanzelf een signalering naar InvalPool zodat de schoolleider of planner een match kan maken voor vervanging. De twee systemen wisselen ook nu alle relevante gegevens uit. 

In Visma.net HRM &Payroll wordt in beide scenario’s een arbeidsovereenkomst met de vervanger aangemaakt en doorgegeven aan InvalPool.

 

Flinke besparingen

Het gaat schoolbesturen ook flinke besparingen aan arbeidskosten opleveren.

Want het aantal invoerhandelingen in Visma.net voor de vervangingsverzoeken wordt gehalveerd. Hetzelfde geldt voor de correcties in de maand erna, vanwege de vergeten registraties, die er altijd zijn. ‘We willen van de kwaal af van het vergeten om de vervanging door te geven in het HR-systeem’, kreeg Bas veel van scholen te horen. ‘De integratie zorgt ervoor dat de vervangings- en afwezigheidsadministratie synchroon lopen’, verneemt hij nu.   

Daarnaast is de actualiteit van de gegevens van de medewerker in InvalPool geborgd door de koppeling met de HR- en salarisadministratie van Visma. Manon Jonquière: “Het zijn twee systemen die nu met elkaar praten. Je krijgt daardoor het beste van twee werelden”

Omdat de vervanger dankzij de integratie er van op aan kan dat alles tijdig en correct geregeld is, zal dat ook diens relatie met de school goed doen, stelt zij. En dat is in wederzijds belang. “Je moet als school altijd goed zorgen voor je invallers, en met het huidige lerarentekort wordt dat nog belangrijker. Ze maken een groot deel van je workforce uit.” De app voor schoolleiders en invallers draagt verder bij aan het gemak en de intuïtiviteit van InvalPool, merkt Manon op.

 

Hart voor onderwijs

Visma | Raet ontwikkelde samen met onderwijsbureaus en onderwijsinstellingen Visma.net HRM &Payroll voor de sector, een open systeem in de cloud waardoor koppelingen zoals met InvalPool mogelijk zijn.

De onderwijspartners beschrijven het als ‘modern, innovatief, intuïtief voor medewerkers en leidinggevenden en vergaand geautomatiseerd’.

Bas de Piere: “Zo blijft Visma | Raet bijdragen aan het verminderen van administratieve werkdruk, ten behoeve van goed onderwijs. Ik ben blij dat Visma | Raet en Axilium nu de handen ineen hebben geslagen als partners met hart voor het onderwijs.”

 

Meer informatie:

www.invalpool.nl

www.vismaraet.nl

 

   

Hoe voorkomen we uitval in het onderwijs?

In 2020 en 2021 is het meer dan duidelijk geworden hoe essentieel het onderwijs is. De zichtbaarheid van het werk is erg gestegen en het onderwijs laat zien wat een veranderkracht het heeft.

De meeste onderwijsinstellingen hebben normaal gesproken hun handen al vol aan de dagelijkse praktijk en de horizon ligt op een paar weken, maanden of hooguit bij het komende school- of studiejaar. Ook in deze buitengewone tijden, die we deels achter ons hebben liggen maar waar veel onderwijsinstellingen nog middenin zitten, wordt veel gevraagd van docenten en directies om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten lopen. Maar wat als u of een werknemer arbeidsongeschikt raakt? Hoe verzekert u uzelf of de ander dan van inkomen? Waar moet u op letten en wie kan u helpen?

Loyalis zorgt met dienstverlening op maat voor antwoorden op alle inkomensvragen die in bepaalde situaties – en zeker nu in deze tijd – urgent worden. Preventie van onnodige uitval is daarbij een belangrijk uitgangspunt, want daarmee kunnen problemen voorkomen worden. We geven de top 5 tips bij arbeidsongeschiktheid in het onderwijs.

 1. Timing

Wees er op tijd bij. Wanneer u arbeidsongeschikt raakt hebt u wel meer aan uw hoofd. Ga eens goed zitten met bijvoorbeeld uw partner om de mogelijkheden door te lopen. Hetzelfde geldt voor werkgevers: zorg ervoor dat vooraf alles goed geregeld is voor uw werknemers. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering die inkomen aanvult kan precies het juiste gevoel van rust geven.

 1. Positiviteit

Waar vroeger vooral werd gekeken naar het ‘repareren’ van uitval, werken we nu liever met ‘amplitie’. Amplitie is meer dan voorkomen. Bij voorkomen wordt geprobeerd de risico’s van uitval te achterhalen en die te stoppen. Amplitie is gericht op de dingen die al positief zijn. Die dingen in het onderwijs waar we beter van in ons vel gaan zitten. Het vergroten van de pluspunten. Door hier als werkgever en werknemer samen bewust mee bezig te zijn kunnen we veel (maar natuurlijk niet alle) uitval voorkomen.

 1. Pensioen

Bij langdurig uitval verschuift de horizon aanzienlijk. Hoeveel procent van het inkomen moet worden uitbetaald door de onderwijsinstelling?

Hoeveel door de overheid? Wat gebeurt er als de pensioengerechtigde leeftijd bereikt wordt? Zorg dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering goed afgestemd is op de pensioensregeling zodat er geen gaten vallen.

 1. Samen

U staat er niet alleen voor. Hoewel iedereen verschillend is kunt u samen – met collega’s en ook met uw werkgever – een aantal van de risico’s van arbeidsongeschiktheid aanpakken. Denk hierbij aan verdeling van de werkdruk, maar ook het collectief regelen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 1. Expert

Schoenmaker blijf bij je leest. De sociale zekerheid kan ingewikkeld zijn, met werk- en inkomen gerelateerde informatie die voor iedereen geldt, maar ook onderwijs specifieke uitzonderingen. Of u nu docent bent of schoolleider, haal er een expert bij die u helpt de beste afwegingen te maken als het gaat om werk en inkomen.

Loyalis, partner voor het onderwijs

Loyalis wil de onderwijssector graag helpen door hun zorgen op het gebied van inkomen en arbeidsvermogen weg te nemen. Niet alleen door inkomensrisico’s af te dekken bij arbeidsongeschiktheid, maar ook door een gids te zijn voor werkgevers en werknemers. Sociale zekerheid wordt door nieuwe ontwikkelingen alleen nog maar ingewikkelder. We hebben de expertise in huis om hierbij te helpen.

Benieuwd hoe we uw organisatie verder kunnen helpen? Maak kennis met ons via onze website.