Werkdruk aanpakken in het onderwijs?

Meer dan taakeisen verminderen

De werkdruk in het onderwijs, de zorg en bij de overheid is hoog. Daarmee vertellen we niets nieuws. Uit een onderzoek van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland bleek een paar jaar geleden al dat 85% dagelijks last heeft van het personeels­tekort. Ze zijn gedwongen steeds meer werk in minder tijd te verzetten en daardoor kunnen ze minder tijd besteden aan de patiënt. Ongeveer dezelfde ontwikkeling zien we in andere sectoren, zoals het onderwijs. Die ervaren werkdruk gaat vaak ten koste van werkplezier, kwaliteit van het werk, gezondheid en privéleven. En daar wordt niemand beter van.

Werkdruk betekent niet alleen dat je te veel werk hebt. De multi­disciplinaire richtlijn Werkdruk (2013) gebruikt de volgende definitie: ‘Als de hoeveelheid werk en de tijd waarbinnen dat werk af moet zijn (werkbelasting) het draagvermogen van de werknemer (belastbaarheid) te boven gaat, is er sprake van een hoge werkdruk. Vooral in combinatie met beperkte regelmogelijkheden (autonomie) en het ontbreken van voldoende steun door collega’s en leidinggevenden om aan de gestelde eisen te voldoen, vormt werkdruk een risico voor de gezondheid van werknemers’.

Werkbelasting
De organisatie bepaalt meestal de werkbelasting. Denk hierbij aan werk­inhoud, werkomstandigheden, werkverhoudingen en voorwaarden van arbeid. En de belastbaarheid zit aan de kant van de werknemer. Het gaat dan om factoren als gedrag, motivatie, gezondheid en competenties.

Werklast en werkdruk
We moeten ons realiseren dat werkdruk voor een belangrijk deel afhangt van hoe een werknemer het werk ervaart. Loyalis maakt een onderscheid tussen ervaren werklast en ervaren werkdruk. Ervaren werklast gaat onder andere over heel snel moeten werken, heel veel werk moeten doen en extra hard werken. Het ervaren van werkdruk betekent in sterke mate door het werk belast worden en ‘je overbelast voelen’.

Cijfers Onderwijs
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020 blijkt dat van de respondenten uit het onderwijs:

 • 30% vaak of altijd erg snel moet werken
 • 54% vaak of altijd heel veel werk moet doen
 • 37% vaak of altijd extra hard moet werken

Meer lezen over werkdruk
De ervaren werkdruk gaat vaak ten koste van werkplezier, kwaliteit van het werk, gezondheid en privéleven. En daar wordt niemand beter van. Met slimme oplossingen, diensten en tools biedt Loyalis u handvatten om preventie en vitaliteit goed beet te pakken. Nieuwsgierig naar onze visie op werkdruk? Lees hier het hele whitepaper.

Loyalis; Gids in Inkomen & Zekerheid
Loyalis wil de onderwijssector graag helpen door hun zorgen op het gebied van inkomen en arbeidsvermogen weg te nemen. Niet alleen door inkomensrisico’s af te dekken bij arbeidsongeschiktheid, maar ook door een gids te zijn voor werkgevers en werknemers. Sociale zekerheid wordt door nieuwe ontwikkelingen alleen nog maar ingewikkelder. We hebben de expertise in huis om hierbij te helpen.

Benieuwd hoe we uw organisatie verder kunnen helpen? Bezoek onze website

Voldoet uw schoolgebouw aan de wettelijke normen voor ventilatie?

Op dit moment voldoet zeker 11% van de Nederlandse scholen niet aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie. Deze inventarisatie is nog volop bezig, dus het percentage valt straks waarschijnlijk zelfs nog hoger uit. En dat terwijl goede ventilatie ontzettend belangrijk is! Daar zijn we ons sinds de coronacrisis allemaal goed van bewust. Maar weet u eigenlijk hoe het zit in uw schoolgebouw? Is de ventilatie daar op orde? En als u dat niet weet, of u weet dat het nog niet helemaal goed geregeld is, wat moet u dan doen?

Het belang van goede ventilatie
Goede ventilatie in schoolgebouwen is ontzettend belangrijk:

 • Virussen, zoals COVID-19, verspreiden zich minder gemakkelijk in een goed geventileerd lokaal. Niet alle leerlingen zullen straks gevaccineerd zijn, dus ventileren tegen corona blij  belangrijk. En wat denkt u van het griepvirus, dat elk jaar al vanaf november oprukt?
 • Slechte ventilatie zorgt voor hoofdpijn, concentratieproblemen en vermoeidheid. Dat werkt de prestaties van leerlingen en docenten tegen.
 • Slechte ventilatie werkt de vorming van schimmels in lokalen in de hand. Die zorgen voor allerlei gezondheidsklachten als hoesten en benauwdheid.

Wat kunt/moet u doen?
Het kabinet voegde onlangs aan de drie basisregels in de strijd tegen corona (afstand houden, handen wassen en thuisblijven/testen bij klachten) een vierde toe: ventileren. Dat benadrukt nog eens de urgentie ervan, terwijl het in veel gevallen al verplicht was. De Overheid hee de noodzaak van goed ventileren namelijk al vastgelegd in het Bouwbesluit uit 2012. Maar eigenlijk zijn de eisen die daarin staan niet voldoende. Om écht goed te ventileren gelden er aanvullende eisen, die worden ondersteund door bijvoorbeeld de GGD. Ook het project Frisse Scholen biedt handvaten. Toch blijven al die eisen en adviezen wat abstract. Want hoe zit het nu precies in uw eigen schoolgebouw?Wat moet u nu doen? Dat is waar de Schilt bedrijven in beeld komen. Onze experts hebben jarenlange ervaring op het gebied van ventilatie en kennen alle eisen en adviezen van binnen en van buiten. Ze komen graag bij u langs op locatie voor een advies op maat, en ontwerpen een systeem dat precies is afgestemd op uw wensen, budget en bouwkundige mogelijkheden/beperkingen.

Samen met u bepalen ze bijvoorbeeld of u gaat voor een compleet ventilatiesysteem (met of zonder airco) of dat u kiest voor een luchtfilter per lokaal (TROX Air Purifier), waarmee u op korte termijn de ventilatie in lokalen al aanzienlijk verbetert. Meer over alle geldende normen en adviezen, hoe u daar met uw schoolgebouw aan voldoet en informatie over hoe de Schilt bedrijven precies te werk gaan, vindt u in onze Ventilatiewijzer voor scholen. Die downloadt u heel eenvoudig hier:

Het beste van twee werelden

Invalpool

Het vervangingsproces op scholen wordt voor directeuren, (inval)leerkrachten en de HR- en salarisadministrateur een stuk eenvoudiger en efficiënter. Visma | Raet heeft met Axilium de handen ineen geslagen en HR- en salarissoftware geïntegreerd met vervangingssoftware.

Het HR cloudplatform Visma.net HRM & Payroll is sinds dit jaar ook beschikbaar voor het onderwijs. Onderwijsinstellingen hebben inmiddels probleemloos ermee het salaris van hun medewerkers uitbetaald. Bijna twee jaar werd er hard gewerkt aan het geschikt maken van het platform voor het onderwijs, een strategische markt voor het softwarehuis.

Directeur Onderwijs van Visma | Raet, Bas de Pierre, sprak bij de aftrap van ‘een goede basis voor verdere doorontwikkeling van dit innovatieve en onderscheidende HR cloudplatform’.

Een voorbeeld van die doorontwikkeling is de integratie met de vertrouwde en specialistische vervangingssoftware InvalPool van Axilium, die ook rekening houdt met alle wettelijke voorschriften en cao-bepalingen. De onderlinge samenwerking en data-integratie tussen beide systemen gaan het onderwijs veel gemak en efficiëntie opleveren, weet Bas. “Het zorgt er onder meer voor dat er geen dubbele invoer meer nodig is van mutaties voor de vervangingsadministratie. En elke minuut die je met slimme software bespaart in je bedrijfsvoering, kun je besteden aan het onderwijs.”

 

Verborgen vacatures

Manon Jonquière van Axilium benoemt een ander voordeel. “Door het koppelen van de systemen worden alle mutaties geregistreerd. Hierdoor heb je een compleet overzicht van de vervangingsbehoefte binnen de school. Ook de verborgen vacatures worden hierdoor inzichtelijk.”

Niet alleen de schoolleiders, alle betrokkenen gaan erop vooruit. De vervanger krijgt op tijd en correct zijn of haar uitbetaling plus een arbeidsovereenkomst voor de vervanging. Daarbij wordt het risico op fouten en gedoe achteraf aanzienlijk verkleind.

En HR en de administratie hoeven geen dubbele invoer te verrichten, er is compliance in de ketenaansprakelijkheid en de salarisuitbetaling is correct, inclusief de berekende reiskosten. Ook voor hen geldt: minder correcties achteraf. 

 

Hoe werkt het?

In het scenario wanneer een leerkracht zich ziek of afwezig meldt, is er vervanging nodig. Een frequent voorkomend scenario want de verzuimcijfers in het onderwijs blijven hoog. De schooldirecteur start het proces op in InvalPool. In de oude situatie wilde de stress die dat snelle regelen met zich meebracht nog wel eens leiden tot het niet of te laat melden van het verzuim in het HR-systeem. Door de geavanceerde koppeling vindt er vanuit InvalPool automatisch gegevensuitwisseling plaats met Visma.net HRM &Payroll, de directeur hoeft dat niet meer handmatig te doen.  

Het andere scenario is dat van de leraar die langdurig verlof aanvraagt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof, in Visma.net HRM & Payroll. Met de koppeling tussen beide systemen gaat er vanzelf een signalering naar InvalPool zodat de schoolleider of planner een match kan maken voor vervanging. De twee systemen wisselen ook nu alle relevante gegevens uit. 

In Visma.net HRM &Payroll wordt in beide scenario’s een arbeidsovereenkomst met de vervanger aangemaakt en doorgegeven aan InvalPool.

 

Flinke besparingen

Het gaat schoolbesturen ook flinke besparingen aan arbeidskosten opleveren.

Want het aantal invoerhandelingen in Visma.net voor de vervangingsverzoeken wordt gehalveerd. Hetzelfde geldt voor de correcties in de maand erna, vanwege de vergeten registraties, die er altijd zijn. ‘We willen van de kwaal af van het vergeten om de vervanging door te geven in het HR-systeem’, kreeg Bas veel van scholen te horen. ‘De integratie zorgt ervoor dat de vervangings- en afwezigheidsadministratie synchroon lopen’, verneemt hij nu.   

Daarnaast is de actualiteit van de gegevens van de medewerker in InvalPool geborgd door de koppeling met de HR- en salarisadministratie van Visma. Manon Jonquière: “Het zijn twee systemen die nu met elkaar praten. Je krijgt daardoor het beste van twee werelden”

Omdat de vervanger dankzij de integratie er van op aan kan dat alles tijdig en correct geregeld is, zal dat ook diens relatie met de school goed doen, stelt zij. En dat is in wederzijds belang. “Je moet als school altijd goed zorgen voor je invallers, en met het huidige lerarentekort wordt dat nog belangrijker. Ze maken een groot deel van je workforce uit.” De app voor schoolleiders en invallers draagt verder bij aan het gemak en de intuïtiviteit van InvalPool, merkt Manon op.

 

Hart voor onderwijs

Visma | Raet ontwikkelde samen met onderwijsbureaus en onderwijsinstellingen Visma.net HRM &Payroll voor de sector, een open systeem in de cloud waardoor koppelingen zoals met InvalPool mogelijk zijn.

De onderwijspartners beschrijven het als ‘modern, innovatief, intuïtief voor medewerkers en leidinggevenden en vergaand geautomatiseerd’.

Bas de Piere: “Zo blijft Visma | Raet bijdragen aan het verminderen van administratieve werkdruk, ten behoeve van goed onderwijs. Ik ben blij dat Visma | Raet en Axilium nu de handen ineen hebben geslagen als partners met hart voor het onderwijs.”

 

Meer informatie:

www.invalpool.nl

www.vismaraet.nl

 

   

Hoe voorkomen we uitval in het onderwijs?

In 2020 en 2021 is het meer dan duidelijk geworden hoe essentieel het onderwijs is. De zichtbaarheid van het werk is erg gestegen en het onderwijs laat zien wat een veranderkracht het heeft.

De meeste onderwijsinstellingen hebben normaal gesproken hun handen al vol aan de dagelijkse praktijk en de horizon ligt op een paar weken, maanden of hooguit bij het komende school- of studiejaar. Ook in deze buitengewone tijden, die we deels achter ons hebben liggen maar waar veel onderwijsinstellingen nog middenin zitten, wordt veel gevraagd van docenten en directies om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten lopen. Maar wat als u of een werknemer arbeidsongeschikt raakt? Hoe verzekert u uzelf of de ander dan van inkomen? Waar moet u op letten en wie kan u helpen?

Loyalis zorgt met dienstverlening op maat voor antwoorden op alle inkomensvragen die in bepaalde situaties – en zeker nu in deze tijd – urgent worden. Preventie van onnodige uitval is daarbij een belangrijk uitgangspunt, want daarmee kunnen problemen voorkomen worden. We geven de top 5 tips bij arbeidsongeschiktheid in het onderwijs.

 1. Timing

Wees er op tijd bij. Wanneer u arbeidsongeschikt raakt hebt u wel meer aan uw hoofd. Ga eens goed zitten met bijvoorbeeld uw partner om de mogelijkheden door te lopen. Hetzelfde geldt voor werkgevers: zorg ervoor dat vooraf alles goed geregeld is voor uw werknemers. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering die inkomen aanvult kan precies het juiste gevoel van rust geven.

 1. Positiviteit

Waar vroeger vooral werd gekeken naar het ‘repareren’ van uitval, werken we nu liever met ‘amplitie’. Amplitie is meer dan voorkomen. Bij voorkomen wordt geprobeerd de risico’s van uitval te achterhalen en die te stoppen. Amplitie is gericht op de dingen die al positief zijn. Die dingen in het onderwijs waar we beter van in ons vel gaan zitten. Het vergroten van de pluspunten. Door hier als werkgever en werknemer samen bewust mee bezig te zijn kunnen we veel (maar natuurlijk niet alle) uitval voorkomen.

 1. Pensioen

Bij langdurig uitval verschuift de horizon aanzienlijk. Hoeveel procent van het inkomen moet worden uitbetaald door de onderwijsinstelling?

Hoeveel door de overheid? Wat gebeurt er als de pensioengerechtigde leeftijd bereikt wordt? Zorg dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering goed afgestemd is op de pensioensregeling zodat er geen gaten vallen.

 1. Samen

U staat er niet alleen voor. Hoewel iedereen verschillend is kunt u samen – met collega’s en ook met uw werkgever – een aantal van de risico’s van arbeidsongeschiktheid aanpakken. Denk hierbij aan verdeling van de werkdruk, maar ook het collectief regelen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 1. Expert

Schoenmaker blijf bij je leest. De sociale zekerheid kan ingewikkeld zijn, met werk- en inkomen gerelateerde informatie die voor iedereen geldt, maar ook onderwijs specifieke uitzonderingen. Of u nu docent bent of schoolleider, haal er een expert bij die u helpt de beste afwegingen te maken als het gaat om werk en inkomen.

Loyalis, partner voor het onderwijs

Loyalis wil de onderwijssector graag helpen door hun zorgen op het gebied van inkomen en arbeidsvermogen weg te nemen. Niet alleen door inkomensrisico’s af te dekken bij arbeidsongeschiktheid, maar ook door een gids te zijn voor werkgevers en werknemers. Sociale zekerheid wordt door nieuwe ontwikkelingen alleen nog maar ingewikkelder. We hebben de expertise in huis om hierbij te helpen.

Benieuwd hoe we uw organisatie verder kunnen helpen? Maak kennis met ons via onze website.

Op schoolreis bij Landal GreenParks

Hét alternatief voor de buitenlandse schoolreis van uw school!

De parken van Landal GreenParks lenen zich uitstekend als thuisbasis voor een inspirerende werkweek, school- of studiereis.

Gelegen midden in de natuur, bieden de parken tal van mogelijkheden voor sportieve, creatieve of denksport activiteiten. Want educatie en ontspanning gaan prima samen. Kies daarom voor een Landal park als uitvalsbasis voor een school-of studiereis.

 

 1. Genoeg te doen.

Het Fun & Entertainment team zorgt voor een passend activiteitenprogramma voor uw school. Denk aan activiteiten zoals:

 • Adventure Golf
 • Kanoën
 • Foot Golf
 • Mountainbiken
 • Klimmen in een outdoor klimpark
 • Lasergamen
 • En nog veel meer…

Deze activiteiten zijn natuurlijk te combineren met diverse horecamogelijkheden zoals een afsluitend diner en feestavond.

 1. Overnachten

Op de parken zijn er voldoende accommodaties geschikt voor scholen. Van een grote bungalow voor de hele groep of meerdere kleinere bungalows naast elkaar. Natuurlijk kunnen wij ook zorgen dat de bedden al zijn opgemaakt en dat er een handdoeken pakket voor iedereen klaarligt.

 1. Suggesties voor schoolreizen

Cultuurreis Limburg

Wat dacht u van een culturele reis naar Maastricht en het Drielandenpunt met een overnachting in het heuvellandschap op Landal Hoog Vaals? Dit park biedt speciale arrangementen voor schoolgroepen met een diversiteit aan activiteiten in de omgeving. Ervaar Bourgondisch Limburg vanaf deze toplocatie.

Ervaar de natuur op de Waddeneilanden

De 8 parken op de Waddeneilanden zijn een uitstekende thuisbasis voor een schoolreis naar de natuur. De natuur is er ongerept, ruig en afwisselend. Combineer een boeiende biologieles met een frisse duik in zee en een middagje wadlopen.

Actief op de Veluwe

De Veluwe, een prachtig gebied vol heide en bos waar veel te beleven is. Van fietstochten tot wandelingen met de boswachter, boogschieten, GPS-tochten en oog in oog komen te staan met grazende runderen. Naast de natuur is een bezoek aan het Kröller-Muller Museum ook zeker de moeite waard. Overnachten kunt u op één van de 8 parken op de Veluwe.

De schoonheid van Drenthe

Ontdek de wonderen van Drenthe. Dwaal te voet, te paard of met de huifkar door het landschap en maak een reis terug in de tijd. Van bos tot heide en pittoreske dorpjes, Drenthe heeft in elk seizoen veel te bieden.

 1. Daarom als school naar Landal GreenParks
 • Middenin de natuur
 • Onbezorgd samenkomen op onze parken
 • Op maat gemaakte eet- en drinkmogelijkheden in samenwerking met lokale leveranciers
 • Diverse type accommodaties
 • Ontbijt, lunch(pakket) & diner buffet mogelijkheden
 • Fun & Entertainment team aanwezig
 • Een uitgebreid aanbod aan (aangepaste) mogelijkheden binnen de 1,5 meter-samenleving
 • Extra schoonmaak van onze faciliteiten volgens een zorgvuldig samengesteld hygiëne-protocol

Wat is de volgende stap?

Benieuwd wat Landal GreenParks voor uw school kan betekenen? Neem dan contact op tijdens kantoortijden via +31 (0)88 – 205 98 88 (lokaal tarief) of mail uw aanvraag naar businessline@landal.nl.

Alles wat wij doen is uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Nieuwe informatie wordt meteen gedeeld met onze parkmedewerkers en naast onze extra hygiëne-maatregelen hanteren wij op smallere looproutes eenrichtingsverkeer en bewaken wij overal de 1,5 meter afstand.

We helpen u graag om van uw studie- of schoolreis een onvergetelijke ervaring te maken.

Webinar achterstanden en rol medezeggenschap terugkijken

Webinar achterstanden en rol medezeggenschap terugkijken

Op 17 mei 2021 werd een webinar gehouden door Sterk Medezeggenschap, met medewerking van de sociale partners, waaronder de AVS. De webinar ging in op de (mogelijk) opgelopen achterstanden en de rol van de medezeggenschap bij het Nationaal Plan Onderwijs (NPO).

Klik hier om de webinar terug te kijken.

Bron: AVS

Klik op de afbeelding om te downloaden