Impuls Open Leermateriaal

Impuls Open Leermateriaal

Leraren willen hun leerlingen helpen zich optimaal te ontwikkelen. Maar het Nederlandse onderwijs kent hardnekkige problemen: onderwijskwaliteit staat onder druk, kansenongelijkheid en verschillen tussen leerlingen nemen toe, talent wordt verspild, en de werkdruk van leraren is hoog.

Dit programma wil deze problemen verkleinen. Doelstelling is de kwaliteit van het funderend onderwijs te verhogen door te investeren in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal, aanvullend op commercieel materiaal. Hiermee kunnen leraren inspelen op talenten en behoeften van hun leerlingen. Dit vergroot hun motivatie, vermindert schooluitval, verhoogt leeropbrengsten, en verbetert de aansluiting op samenleving en beroepspraktijk.

De programmalijnen zijn afgestemd op de onderwijspraktijk:

·        Door bestaande netwerken te benutten, ondersteunen en verbinden we scholen die samenwerken aan het verhogen van de leeropbrengst door open leermaterialen.

·        We versterken leraren in het effectief gebruiken en ontwikkelen van open leermateriaal, met bestaande vakcommunities en lerarenopleidingen, en door kennisproducten te ontwikkelen.

·        We verrijken open leermateriaal, verbeteren bestaande en ontwikkelen nieuwe collecties, aansluitend bij de behoeften van het onderwijs (bv. vakken zonder passend leermateriaal).

·        We innoveren de publieke infrastructuur van open leermaterialen, zodat leraren eenvoudig interactieve open leermaterialen kunnen ontwikkelen, delen, vinden en gebruiken.

·        We organiseren praktijkgerichte onderzoeken en evaluaties, gericht op kennis ontwikkelen en kwaliteit verhogen. Dit creëert lerend vermogen in het programma zelf, en levert kennis op voor het onderwijs.

Het programma vraagt een investering van het Groeifonds van €77,9 miljoen. Het geschatte bbp-effect bedraagt uiteindelijk €53 miljoen per jaar en eenmalig €64 miljoen. Publieke partijen (Kennisnet, SLO, VO-content, onderwijsorganisaties) dragen bij vanuit hun bestaande financiering.

 

Bron: Ministerie van OCW

World Skills Netherlands – Uitdagen – inspireren – motiveren

“Vmbo-scholieren en mbo-studenten bewuster maken van hun talenten, kansen en mogelijkheden. Dat doen wij bij WorldSkills Netherlands.” Wij inspireren deze jongeren om na te denken over hun toekomst, dagen hen uit om het beste uit zichzelf te halen en motiveren hen om zich hier volledig voor in te zetten. Jonge vakmensen ontdekken en ontwikkelen zo hun talenten. Dat helpt hen om hun opleiding succesvol af te ronden en een goede start in hun loopbaan te maken. Daarnaast helpt het docenten met mooie programma’s. . Wij kijken er dan ook enorm naar uit, ondanks weer een hopelijk tijdelijk zwaarder pakket aan maatregelen, om dit schooljaar er wel met zijn allen te staan op Skills The Finals: 31 maart en 1 april in Jaarbeurs Utrecht. Hier wordt ook  wederom een unieke LOB Experience aangeboden, waarvoor je als docent de klas nu al (gratis) kunt aanmelden.

Inzicht in uitdagingen

Studiejaar 2020-2021 was een jaar vol beproevingen.  Met 60 wedstrijden verspreid over meer dan 35 locaties werd  vorig jaar gekozen voor een decentrale opzet van Skills The Finals. Samen met tientallen partners binnen het onderwijs en het bedrijfsleven beoogden wij het finale-evenement op deze manier corona-proof aan te bieden. Helaas was dit door de geldende maatregelen uiteindelijk toch niet mogelijk en waren wij genoodzaakt om het finale-evenement Skills The Finals te annuleren. Toch heeft het jaar ons veel gebracht. Nauwe samenwerking en nieuwe inzichten hebben geleid tot een aanvullend motivatieprogramma als toevoeging op de systematiek die wij hanteren. Hiermee kunnen wij dit studiejaar nog meer bijdragen aan de ondersteuning van onderwijsprogramma’s. Uiteraard volgen wij ook nu weer alle ontwikkelen en treden wij continu in overleg met o.a. de hosts van bijvoorbeeld de komende kwalificatiewedstrijden maar daarover binnenkort meer.

Motivatieprogramma

Jongeren hebben een zwaar jaar achter de rug en die beproeving lijkt nog even voort te duren. Vaak hebben wij onsjzelf de vraag gesteld hoe wij nog meer kunnen bijdragen aan het motiveren van studenten en het ondersteunen van docenten daarbij. Door niet besteedde gelden (cancellen van STF) van vorig jaar, is door OCW akkoord gegeven op een bestemmingswijzigingsaanvraag om een alternatief plan te ontwikkelen. Zo zijn wij gekomen tot een aanvullend motivatie lesprogramma. Met o.a. de LOB-route bijvoorbeeld helpen wij vo- jongeren zich op een leuke manier te oriënteren op hun toekomst. Wij ontwikkelden ook meer dan 30 vo/mbo challenges, praktijkopdrachten waarmee jij jouw studenten kunt uitdagen. Ook zijn daar de mbo masterclasses die worden gegeven door experts uit het vakgebied. Compleet met lesbrief zijn ze zo laagdrempelig in te zetten, ook als je niet aan vakwedstrijden mee doet. Ook het zeer recent goedgekeurde Keuzedeel Excellent Vakmanschap is een zeer bruikbaar instrument dat wij nu beschikbaar kunnen stellen. Kortom ik ben overtuigd dat wij het beroepsonderwijs op deze manier verder kunnen ondersteunen.”

Erik van der Zwan
Directeur / CEO WorldSkills Netherlands

Professionaliseren hoeft niet saai te zijn

In elke sector is het belangrijk om te blijven innoveren, zeker in het onderwijs. Bestuurders of schoolleiders moeten er niet alleen voor zorgen dat de school blijft voldoen aan de onderwijsvraag van morgen, maar moet ook ervoor zorgen dat het personeel gemotiveerd, bekwaam en gelukkig blijft. Een uitdagende taak welke continu vraagt om de beste versie van henzelf. Vandaar dat het belang van blijven ontwikkelen en doorleren enorm groot is in de bovenste laag van het onderwijs. Tijd is echter schaars en dat zorgt ervoor dat opleidingen en cursussen volgen vaak als hinderlijk worden ervaren. De vaak aangeboden ‘taaie en saaie’ stof helpt niet aan deze beeldvorming. Wat niet hoeft! Met de juiste docenten en thematiek kan professionaliseren leuk en inspirerend zijn. Een visie die Dyade Academy al ruim 11 jaar uitdraagt.

De formule die Dyade Academy hanteert is onderscheidend, maar tegelijkertijd ook heel simpel: topsprekers uit het bedrijfsleven, de wetenschap, het onderwijs en de sportwereld combineren met een hoge mate aan inspiratie en beleving. Deze aanpak is de basis bij het samenstellen van alle opleidingen. Van leergangen, studiereizen en congressen voor het management tot studie(mid)dagen voor de leerkrachten. Een aanpak die kan rekenen op de goedkeuring van ruim 2.500 schoolleiders en bestuurders tot nu toe.

“Dyade Academy begrijpt wat er speelt aan de bestuurstafel en vertaalt kennis uit andere sectoren goed naar de onderwijspraktijk.” 
Oud-deelnemer leergangen

Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden in het onderwijs. In veel opzichten gaat het harstikke goed in Nederland, maar het kan natuurlijk altijd beter. En waarom dan niet leren van best practices uit andere sectoren? Gedragswetenschappers die hun kennis delen over hoe het menselijk brein reageert op veranderingen die worden opgelegd, topcoaches uit de sportwereld die alles weten over teamdynamiek en bestuurders die alles weten over het runnen van een succesvolle internationale organisatie.

Deze ingrediënten zijn allemaal terug te vinden in het najaar aanbod van 2021. In november en december staan er nog verschillende opleidingen gepland op het gebied van leiderschap, schoolprofilering en toekomstgericht onderwijs. Er is zelfs nog een studiereis waarbij u echt even afstand neemt van uw eigen organisatie en inspiratie en kennis opdoet aan de oevers van de Seine in Parijs.

Ga voor het actuele aanbod naar Dyade Academy en ervaar het zelf dat professionaliseren absoluut niet saai hoeft te zijn.

Rekentool extra middelen eindexamens 2021

Let op! De subsidie voor verbetering van de ventilatie is heropend!

Scholen kunnen uitrekenen hoeveel middelen ze ontvangen als compensatie voor de extra ondersteuning en begeleiding van examenkandidaten en het extra correctiewerk rond het eindexamen 2021. Het ministerie van OCW heeft op NPOnderwijs.nl hiervoor een rekentool beschikbaar gesteld.

Download hier de rekentool

De informatietool bevat de bedragen voor:

·        het bieden van extra ondersteuning aan kandidaten ter voorbereiding op een eindexamen, staatsexamen, deelstaatsexamen of deeleindexamen;

·        het bieden van een tegemoetkoming voor het organiseren, begeleiden; en corrigeren van een extra herkansing voor kandidaten;

·        het bieden van een tegemoetkoming ten behoeve van docenten die lesgeven aan kandidaten in de regio Noord.
 

Op korte termijn wordt deze tool aangevuld met de gegevens voor vso en vavo.

 

Bron: VO-raad