Aanvragen vóór 31 mei: extra bekostiging voor nieuwkomers die korter dan 4 jaar in Nederland zijn

Aanvragen vóór 31 mei: extra bekostiging voor nieuwkomers die korter dan 4 jaar in Nederland zijn

Schoolbesturen kunnen nu meer bijzondere bekostiging krijgen voor het onderwijs aan kinderen van asielzoekers en overige vreemdelingen. Met het Nationaal Programma Onderwijs is er de komende twee jaar extra geld beschikbaar. Schoolbesturen moeten de bekostiging voor teldatum 1 mei 2021 vóór 31 mei a.s. aanvragen. Lees hieronder meer over de regeling.

De bekostiging van asielzoekers en van overige vreemdelingen was voorheen verschillend. Vanaf mei 2021 is deze gelijkgetrokken. Scholen kunnen voor asielzoekers en/of overige vreemdelingen bijzondere bekostiging aanvragen voor kinderen die korter dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn. Een school (gehele brinnummer) moet wel minimaal 4 nieuwkomers hebben om deze bekostiging aan te kunnen vragen. Op teldatum 1 mei 2021 betekent dat de leerling op of na 1 februari 2020 in Nederland is aangekomen. De bijzondere bekostiging voor deze leerlingen bedraagt € 2.667,76 per leerling per peildatum.

Voor leerlingen die langer dan 1 jaar en 3 maanden in Nederland zijn, maar korter dan 4 jaar, krijgt een schoolbestuur € 401,- per leerling, per peildatum.  Op teldatum 1 mei 2021 betekent dit: leerlingen die voor 1 februari 2020 in Nederland zijn gekomen, maar niet eerder dan 30 april 2017. Voorheen was deze bijzondere bekostiging alleen beschikbaar voor kinderen van asielzoekers die korter dan twee jaar in Nederland waren. De termijn is dus verlengd en ook voor overige vreemdelingen is er extra geld beschikbaar.

Met de investeringen van het Nationaal Programma Onderwijs krijgen scholen de komende twee jaar voor de overige vreemdelingen evenveel geld als voor de asielzoekers. De PO-Raad en LOWAN vinden dat logisch. Scholen hebben te maken met kinderen die nieuw zijn in Nederland en de taal niet of onvoldoende spreken. Al deze kinderen hebben een intensief aanbod nodig op het gebied van het aanleren van de Nederlandse taal, ongeacht land van herkomst.

Schoolbesturen moeten de bijzondere bekostiging bij DUO aanvragen. Op de website van LOWAN is hier meer over te lezen. De aanvraag voor dit kwartaal moet bij DUO binnen zijn vóór 31 mei 2021. De extra bekostiging vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is in principe tot mei 2023 beschikbaar. LOWAN en PO-Raad zullen aan een nieuw kabinet vragen om deze aanpassing op de bijzondere bekostiging structureel te maken.

Bron: PO-raad

Tegemoetkoming subsidieregeling vervangingskosten schoolleiders PO gewijzigd

Tegemoetkoming subsidieregeling vervangingskosten schoolleiders PO gewijzigd

Minister Slob van onderwijs heeft recentelijk de wijziging van de subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs bekendgemaakt. Het heeft te maken met het beschikbare subsidieplafond in voorgaand schooljaar en de omzetting van schooljaar naar kalenderjaar.

Voor het kalenderjaar 2021 kunnen de aanvragen voor een subsidie worden ingediend vanaf 1 april tot 15 september 2021. Hiermee wordt de aanvraagperiode ingekort. Verder wordt in de regeling aangegeven dat dit het laatste jaar is waarin middelen voor nieuwe aanvragen beschikbaar zijn. Een consequentie hiervan is dat de volledige betaling van het subsidiebedrag moet geschieden in dat kalenderjaar. Om te kunnen betalen, moet voortaan eerst het inschrijfbewijs voor de opleiding ingediend zijn.

Bron: AVS

Subsidie ‘Extra hulp in de klas’ aan te vragen in mei

De kansen van verantwoording voor je schoolorganisatie : nieuw leertraject:

Zoals in een eerder bericht was aangekondigd, is deze week de verlengde subsidieregeling ‘Extra hulp in de klas’ gepubliceerd. Via deze regeling kunnen scholen subsidie aanvragen voor de inzet van (extra) personeel, bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen.

Scholen kunnen de subsidie bijvoorbeeld inzetten voor het benoemen van leraren, onderwijsassistenten en/of instructeurs. Daarnaast kan het geld ook worden gebruikt voor het laten geven van gastlessen, het inzetten van studenten of het inzetten van personeel dat toeziet op naleving van coronamaatregelen.

Voor het voortgezet onderwijs is opnieuw een bedrag van 56 miljoen euro beschikbaar, met een maximum van 62 euro per leerling.

Aanvragen en voorwaarden 

De subsidie kan worden aangevraagd via de aanvraagtool bij Dus-i. De aanvraagperiode loopt van 1 mei 2021 tot en met 1 juni 2021 en dient net als de vorige keer te geschieden via de penvoerder van de RAP-regio waarin de school zich bevindt. Scholen die nog geen onderdeel vormen van een regio kunnen zich, ook alleen voor deze aanvraag, aansluiten bij de betreffende regio.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021. Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan activiteiten passend bij het doel van deze regeling.

Lees meer over het aanvragen en de voorwaarden van de subsidieregeling

Bekijk de subsidieregeling ‘extra hulp in de klas’

Bron: VO-raad