Onderwijslogistiek: beter communiceren door gemeenschappelijke taal

Onderwijslogistiek staat ook al lang op de agenda van SURF. Toch duurde het een tijd voordat we greep kregen op het thema. Het is een weerbarstig thema op de grens van onderwijs en bedrijfsvoering en op de grens van ICT en bedrijfs- en onderwijsprocessen.

Deze publicatie is een prachtig voorbeeld van die zoektocht naar inzicht die de SIG onderneemt. Met elkaar is een model ontwikkeld om de instellingen individueel én gezamenlijk te helpen beter inzicht te krijgen in de onderwijslogistiek. Naarmate het inzicht groeit, zullen ook de ideeën ontstaan om tot verbeteringen te komen, zowel binnen de instellingen als gezamenlijk onder de paraplu van SURF.

De special interest group (SIG) Onderwijslogistiek van SURF houdt zich bezig met ontwikkelingen in de onderwijsketen die lopen van aanmelden van studenten tot en met relatiebeheer met alumni. De SIG onderzoekt de mogelijkheden en voordelen van samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen op dit vlak en brengt experts en gebruikers bij elkaar.