Skip to content
736046 AVO docent - 0,6 fte
Praktijkschool Helmond uit Helmond zoekt een 736046 AVO docent - 0,6 fte per 25-01-2021
736046 AVO docent – 0,6 fte

Functie omschrijving

Jongeren voorbereiden op hun plaats in de maatschappij op vlak van wonen, werken vrije tijd en goed burgerschap. Dat is de hoofddoelstelling van Praktijkschool Helmond aan de Generaal Snijdersstraat in Helmond. De school biedt gespecialiseerd onderwijs aan jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Door jongeren zoveel mogelijk in contact te brengen met praktijksituaties worden ze begeleid naar een passende plek in de maatschappij.

Het onderwijstraject op Praktijkschool Helmond bestaat uit 3 fases te weten de oriënterende fase (leerjaar 1 en 2 waarbij de brede ontwikkeling nog belangrijk is en er een eerste kijk op uitstroom mogelijkheden wordt gegeven), de specialiserende fase (leerjaar 3 en 4 waarbij de leerlingen meer gericht zullen gaan werken naar hun interesses op de uitstroommogelijkheden) en de plaatsingsfase (leerjaar 5 en 6 waarbij de leerlingen door middel van stages op zoek gaan naar een geschikte werkplek met de nadruk op autonomieopbouw, versterking van het zelfvertrouwen en samenwerking met leeftijdgenoten en volwassenen).
De jongeren op Praktijkschool Helmond zijn aangewezen op een speciale benadering, waarbij extra begeleiding op didactisch en sociaal-emotioneel niveau centraal staat. Met de juiste begeleiding kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot zeer gemotiveerde en doelgerichte krachten.

Een zorgteam van specialisten - twee zorgcoördinatoren en één orthopedagoog - ondersteunt de docenten in de begeleiding van de leerlingen. Dit team zorgt voor begeleiding en coaching van de jongeren en werkt daarbij nauw samen met externe partners in de zorg en hulpverlening.

Op de Praktijkschool Helmond ontstaat PER DIRECT tot aan het einde van het schooljaar 2020-2021 een vacature voor de functie AVO docent(e) / Zorg en Dienstverlening docent(e) voor 0,6 fte. De lesdagen zijn geroosterd op woensdag, donderdag en vrijdag.

Ben jij een docent:
• waarbij de relatie met de leerling centraal staat;
• die in staat is een stimulerende werkomgeving te creëren en kennis/vaardigheden over te dragen aan leerlingen;
• die door middel van differentiatie in inhoud en tempo recht doet aan de verschillen tussen leerlingen.

Wij bieden:
• een praktische taakstelling met persoonlijke ontplooiingskansen;
• een uitdagende werkomgeving in een collegiale sfeer;
• creatieve ruimte om ontwikkelingen te initiëren;
• salariëring in docentschaal LB conform cao OMO.

Voor informatie over de Praktijkschool Helmond verwijs ik je naar de website van de OMO Scholengroep Helmond (www.omoscholengroephelmond.nl).

Herken jij je in het geschetste profiel en wil je het docentteam komen versterken? Reageer dan spoedig via het OMO-Portaal.

Plaats

Helmond

Provincie

Noord-Brabant

Wergever

Praktijkschool Helmond

Plaatsingsdatum

25-01-2021

Ingangsdatum

25-01-2021

Sluitingsdatum

15-02-2021

FTE

0,6

Functie categorie

AVO mentor

Sector

Voortgezet onderwijs