Skip to content
Administratief medewerker Leerlingzaken
Pleysier College uit Den Haag zoekt een Administratief medewerker Leerlingzaken per z.s.m.
Administratief medewerker Leerlingzaken

Functie omschrijving

Het Pleysier College is een ambitieuze organisatie voor het voortgezet speciaal onderwijs
(VSO) op algemeen bijzondere grondslag voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen en
jongeren van 12-20 jaar in de regio Haaglanden. Onder de stichting vallen de Pleysier
Colleges Delft, Oosterbeek, Westerbeek, Zefier en Zoetermeer. Met ongeveer 170 collega’s
begeleiden wij jongeren in hun ontplooiing tot zelfbewuste, zelfredzame en verantwoordelijke
volwassenen naar een passende plaats in de maatschappij.

Het Pleysier College werkt samen met vier regionale samenwerkingsverbanden passend
onderwijs, te weten Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West, Stichting Regionaal
Samenwerkingsverband PVO, Samenwerkingsverband VO Westland en Stichting
Samenwerkingsverband VO Delfland.

In 2019 is gezamenlijk met medewerkers, MR en Raad van Toezicht het Koersplan
2019-2023 tot stand gekomen, waaraan door de gehele organisatie invulling aan wordt
gegeven.

Het team Leerlingzaken, bestaande uit een beleidsmedewerker, gedragswetenschapper en
twee administratief medewerksters is verantwoordelijk voor het proces van voorlichting tot
uitschrijving van leerlingen van het Pleysier College. In verband met ziekte van een collega
zijn wij op zoek naar tijdelijke vervanging tot de zomer.

De taken:
  • Verwerken en muteren gegevens in de leerlingenadministratie op basis van aanmeldformulier en IBU's conform procedures
  • Verwerken aanmelding en toetsen of deze voldoen aan voorwaarden voor toelaatbaarheid/bekostiging en op aanwezigheid van benodigde documenten.
  • Aanmaken en beheren van het leerlingendossier.
  • Zorgdragen voor de wekelijkse uitwisseling van leerlinggegevens via BRON en opvolgen signaleringen.
  • Gegevens verzamelen over leerlingen bij locatiedirectie of bij scholen in verband met een juiste verwerking ten behoeve van BRON.
  • Geeft op basis van de signalen gegevens en acties door aan leidinggevende en haalt informatie op bij onder meer DUO als er onduidelijkheden zijn.
  • Maakt binnen de administratie sjablonen en overzichten aan om gegevens te kunnen leveren.
  • Maakt op verzoek van de leidinggevende, ten behoeve van College van Bestuur en de locatiedirecteuren, overzichten van gegevens van leerlingen uit het administratiesysteem.
  • Doet suggesties voor de verbetering van de inrichting van de leerlingenadministratie.


 

Functie eisen

Functie-eisen
Wij zijn op zoek naar een collega die nauwkeurig, stressbestendig, samenwerkingsgericht
en communicatief is. Word je blij van volledig, tijdig en juist gegevens verwerken en wil je
samen met het team projecten tot een goed einde brengen? Dan komen we graag met je in
contact!

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gewaardeerd in schaal 5 van de CAO Primair Onderwijs. Beschikbaarheid
op woensdag en vrijdag is een vereiste, verder gaan de uren in overleg. Het betreft een
tijdelijke vacature voor de duur van de ziekte van een collega voor 0,6 fte tot 1 augustus
2021.

 

Plaats

Den Haag

Provincie

Zuid-Holland

Wergever

Pleysier College

Plaatsingsdatum

12-02-2021

Ingangsdatum

z.s.m.

Sluitingsdatum

31-03-2021

Beschikbaarheid

parttime

FTE

0,6 fte

Dienstverband

Tijdelijk

Salarisschaal

Schaal 5 CAO PO

Functie categorie

Administratief Medewerker

Sector

Voortgezet speciaal onderwijs