Skip to content
Coördinator Passend Onderwijs
Vacature coördinator Passend Onderwijs op een school met onderwijstypen Kader/TL, TL, Havo-TL en Havo
Coördinator Passend Onderwijs

Functie omschrijving

Met ingang van 1 april 2021 is er op Hofstad Mavo Havo een vacature voor de functie: 
 • Coördinator Passend Onderwijs 0,6 FTE
Het gaat op onze school om de onderwijstypen Kader/TL, TL, Havo-TL en Havo. 
De coördinator werkt binnen het team Passend Onderwijs. In dit team zit naast de coördinator Passend Onderwijs ook een remedial teacher, anti-pestcoördinator en de veiligheidscoördinator. Wij werken intensief samen met schoolmaatschappelijk werk en verschillende organisaties die onze leerlingen coachen. 
 • De coördinator handelt naar de ontwikkelingen van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW).
 • De coördinator legt over de activiteiten verantwoording af aan de verantwoordelijke teamleider/directie.
  Coördineert de basis- en extra ondersteuning, in de school in samenspraak met teamleiders en andere direct betrokkenen (ondersteunt de teamleider bij de evaluatie van het zorgbeleid van de school en doet voorstellen tot aanpassing en/of verbetering.
  Verzorgt de organisatie en planning van het interne ondersteuningsoverleg (IOO).
  Ondersteunt de verantwoordelijke teamleider bij de organisatie en is verantwoordelijk voor het JES-overleg (dat betekent agenda opstellen, voorzitten van de vergaderingen, externe partijen bij elkaar krijgen, notulen maken, zorg dragen dat de besproken acties worden uitgevoerd etc.).
 • Verzorgt het aanmelden van leerlingen bij het Loket van het regionale samenwerkingsverband (SWVZHW).
  Onderhoudt in overleg de externe contacten betreffende de 2e- en 3e-lijnszorg en ondersteunt (op verzoek van) de mentor bij het onderhouden van deze contacten.
  Is mede verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding van leerlingen met extra ondersteuning (aanname, het opstellen van handelingsplannen, begeleiding, evaluatie).
  Ondersteunt, indien gewenst, bij gesprekken tussen ouders en mentoren/teamleiders ten behoeve van de ondersteuning.
  Geeft advies aan de teamleider met betrekking tot de aanname van zorg- en risicoleerlingen.
  Is en houdt zich op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in de leerlingbegeleiding.
  Vervult de rol van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Coördineert de leerlingbespreking per leerjaar in overleg met de teamleiders.

Functie eisen

Opleiding
HBO werk- en denkniveau. HBO-opleiding SPH, Pedagogiek en/of master SEN aangevuld met opleiding zorgcoördinator is een pré.

Kennis en vaardigheden
Goede kennis van actuele ontwikkelingen binnen de zorg (handelt naar de ontwikkelingen van het SWV).
Heeft ervaring in een soortgelijke functie binnen het primair of voortgezet onderwijs; achtergrond in maatschappelijk werk is een pré.
Kennis en ervaring bij het opstellen van handelingsplannen en arrangementsaanvragen.
Affiniteit/ervaring met onze doelgroep.
Is bekend met Onderwijs Transparant.

Competenties
• Samenwerkingsgericht
• Teamspeler
• Verbindend
• Goede communicatieve vaardigheden
• Pragmatische instelling (denkend in oplossingen)
• Stressbestendig
• Goed in staat te reflecteren op het eigen handelen en gedrag, maar ook op dat van de teamleden.


 

Plaats

Den Haag

Provincie

Zuid-Holland

Wergever

Hofstad Mavo Havo

Plaatsingsdatum

27-01-2021

Ingangsdatum

01-04-2021

Sluitingsdatum

15-02-2021

Beschikbaarheid

parttime

FTE

0,6

Functie categorie

Coordinator

Sector

Voortgezet onderwijs