Skip to content
Deelprojectleider RAP
Vier deelprojectleiders gezocht! (Let op: deze vacature is alleen open voor medewerkers van besturen die deelnemen aan de RAP Regio Groningen)
Deelprojectleider RAP

Functie omschrijving

INTERN VOOR MEDEWERKERS VAN BETROKKEN BESTUREN:

Regionale Aanpak Personeelstekort Groningen 
vo-mbo 

 
In de provincie Groningen hebben 25 bestuurders uit het (speciaal) voortgezet onderwijs (vo) en het mbo zich verenigd om grote thema’s gezamenlijk aan te pakken. Een van deze thema’s is het terugdringen en voorkomen van personeelstekorten in het onderwijs. Dit gaat om zowel onderwijzend als niet-onderwijzend personeel. 
In 2020 hebben we de problematiek grotendeels in kaart gebracht. 2021 wordt het jaar van de actie!  

Daarom zoek we per direct vier enthousiaste en initiatiefrijke projectleiders. 
>> Let op: deze vacature is alleen open voor medewerkers van besturen die deelnemen aan de RAP Regio Groningen
 
Het project Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) Groningen bestaat uit vijf deelprojecten.  
* Instroom;
* Behoud;
* Professionalisering;
*  Herinrichten onderwijslandschap en
* Communicatie.

De projectleiders zoeken we voor de deelprojecten Instroom, Behoud, Herinrichten onderwijslandschap en Communicatie. 
(De projectleider Professionalisering is al gevonden.)  

Als deelprojectleider zet je de lijnen uit, voer je regie en stel je een enthousiaste projectgroep samen met vertegenwoordigers vanuit de scholen. Je bent onderdeel van de overkoepelende projectgroep RAP, waarin we gezamenlijk zorgen voor overkoepelende regie en onderlinge afstemming.  
Er is een regionaal plan van aanpak gemaakt, op basis waarvan de RAP-subsidie is verstrekt. Dit plan is voor jou als projectleider het uitgangspunt om verder vorm en inhoud te geven aan het deelproject. 

Deelprojectleider Instroom 
De projectleider Instroom gaat volop aan de slag met het werven van personeel, zowel onderwijzend als niet-onderwijzend. Je ontwikkelt hiervoor een gezamenlijke benadering en aanpak van de arbeidsmarkt (het gaat dus niet om het invullen van ad hoc vacatures van individuele scholen). Dit project is gericht op de korte en middellange termijn. Hoe profileren we ons als noordelijke scholen? Wat maakt ons aantrekkelijk? Hoe stimuleren we zij-instroom? Welke wervingscampagnes zetten we op? Wat doen we zelf, waar werken we samen met andere regio’s? Aan dit soort vragen werk je. 
 
Deelprojectleider Behoud 
Het project Behoud buigt zich over de vraag hoe we goede mensen voor het onderwijs kunnen behouden. Wat maakt dat collega’s vertrekken of blijven? Welke onderdelen van het onderwijssysteem en hr-beleid moeten we aanpassen of anders inzetten om goede mensen te houden? Wat is er nog niet, maar hebben we wel nodig? Hoe brengen we uitwisseling meer op gang? De projectgroep brengt dit in kaart. Daarbij is het goed om te weten dat er ook al veel onderzoek gedaan is en er volop gegevens beschikbaar zijn. Het gaat in dit project vooral om het daadwerkelijk aanpakken. Wat moet in de provincie Groningen hoogste prioriteit krijgen en hoe zetten we dit in gang? 
 
Deelprojectleider Herinrichten onderwijslandschap 
Dit project heeft een nadrukkelijke langetermijnfocus. We weten globaal hoe de onderwijstekorten zich vermoedelijk gaan ontwikkelen. Hoe moet het onderwijslandschap in de provincie er over 10 jaar uitzien om herhaling van de problemen te voorkomen? Welke denktank kunnen we formeren om hier eens goed out-of-the-box mee aan de slag te gaan? Welke experimenten kunnen we opzetten? 
 
Deelprojectleider Communicatie 
De projectleider Communicatie zorgt ervoor dat binnen de scholen en daarbuiten breed bekend is welke activiteiten we in het kader van de RAP uitvoeren. Dit deelproject is gericht op zichtbaarheid en het stimuleren van grote betrokkenheid binnen en buiten het onderwijs. Het ontwikkelen van een communicatiestrategie is een belangrijke grondlegger. Een huisstijl en communicatieplatform ontwikkelen maakt daar onderdeel van uit. 

Functie eisen

Praktisch 
Je bent medewerker van één van de besturen die deelnemen aan de RAP Regio Groningen.
Je kunt werken op hbo+ niveau en hebt affiniteit met de genoemde thema’s binnen het onderwijsveld. 
Iedere deelprojectleidersrol beslaat ongeveer 0,2 fte. Exacte afspraken over je inzet maken we in overleg.  
 

Arbeidsvoorwaarden

Er is volledige financiering vanuit het project beschikbaar. 
Dus als je op een school werkt van één van de besturen die deelnemen aan de RAP Regio Groningenen, en je kunt hiervoor tijd vrijmaken, krijgt je school de kosten vergoed.  
 

Plaats

Groningen

Provincie

Groningen

Wergever

CSG Bestuursbureau Groningen

Plaatsingsdatum

01-02-2021

Ingangsdatum

z.s.m.; 1-3-2021

Sluitingsdatum

14-02-2021

Beschikbaarheid

parttime

FTE

0,2

Dienstverband

Tijdelijk

Functie categorie

Projectmanagement

Sector

Voortgezet onderwijs