Skip to content
Directeur De Laarbeecke
Onderwijsstichting de Peel uit Gemert zoekt een Directeur De Laarbeecke per 1 augustus 2021
Directeur De Laarbeecke

Functie omschrijving

Directeur De Laarbeecke
die samen met het team verder vorm gaat geven aan vernieuwend onderwijs 
 
‘Dicht bij jou.' Het is een motto dat ambitie en verantwoordelijkheid uitstraalt. Een belofte ook. Iets wat wij samen waar gaan maken. Dat doen we niet alleen en ook niet eigenwijs. Dat doen we in kritische samenwerking met onze partners in het basisonderwijs en in transparante samenspraak met leerlingen en ouders. We zijn immers een ontmoetingsschool… En wie goed doet – goed ontmoet…
 
De Laarbeecke
De schoolleiding bestaat uit de directeur, een afdelingsleider en kernteamcoördinatoren. Een afdeling is een onderwijskundige eenheid verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs en de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering voor de afdeling. Er is sprake van een afdeling onderbouw en een afdeling bovenbouw. De afdelingsleider wordt ondersteund door de kernteamcoördinatoren, die vanuit hun taak verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken.
 
De Laarbeecke telt momenteel 492 leerlingen en 57 medewerkers. De komende jaren wordt er een terugloop in aantal leerlingen verwacht.
 
Cultuur
Op locatie de Laarbeecke kennen we elkaar, we ondersteunen elkaar als dat nodig is. Typerend is de kleinschaligheid: met trots een gezellige school dichtbij.
 
De opdracht voor de komende jaren
 
 • Bouwt het nieuwe onderwijsconcept verder uit wat betreft coaching, toetsing en didactisch model. Stimuleert het handen en voeten geven aan de uitwerking waarbij meer verantwoordelijkheid bij leerlingen en docent komt te liggen. Heeft aandacht voor een zekere eenduidigheid (pedagogisch handelen), zodat leerlingen geen grote verschillen tussen docenten opmerken.
 • Zet in op een goede gesprekkencyclus en het versterken van aanspreekcultuur. Heeft een goed gevoel voor “onder water” en het lef om waar nodig door te pakken.
 • Gaat, in het kader van organisatieontwikkeling, verder met het uitrollen van gedeelde verantwoordelijkheid, waardoor niet alleen enthousiastelingen, maar ook andere medewerkers actief betrokken worden. Staat voor een cultuur van samenwerken en het nemen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Hierbij oog hebben voor de draagkracht van medewerkers en voor het opvolgen van afspraken.
 • Geeft verdere invulling aan het schoolplan 2019-2023 waarbij ruimte is voor eigen accenten. Versterkt het onderwijskundig profiel (ICT en media).
 • Draagt zorg voor de invoering van een kwaliteitscyclus (PDCA).
 • Zorgt dat de school toekomstbestendig blijft gelet een verwachte krimp in de komende jaren. Is daarbij alert dat de onderwijskwaliteit, het aanbod en de organisatie aantrekkelijk blijven voor leerlingen en medewerkers. Maakt gebruik van strategisch personeelsplanning.
 

 

Functie eisen

Persoonlijkheidsprofiel
 • Boegbeeld: een duidelijke visie en het lef hebben daarvoor te gaan staan. Trots zijn op de school, het team en de leerlingen. Onderwijs beter willen maken. Kunnen inspireren en het samen willen doen (zonder het over te nemen).
 • Oog hebben voor kwaliteiten en verschillen van mensen en het stimuleren zich te ontwikkelen
 • Informatie delen, input vragen en benutten, duidelijk zijn over inspraakmogelijkheden en onderbouwen van genomen besluiten.
 • De verbinding zoeken in alle lagen. Met medewerkers, ouders en leerlingen. Zichtbaar en benaderbaar.
 
Selectie-eisen
 • Ervaring als  (eind) verantwoordelijk leidinggevende in het onderwijs.
 • Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van (onderwijskundig) beleid.
 • Een academisch werk- en denkniveau.
 
Competenties
 • Ambitie: je streeft naar succes.
 • Besluitvaardigheid: je neemt op het juiste moment beslissingen en je standpunt in. Committeert je hieraan, spreekt dit uit en handelt ernaar.
 • Coachen: je begeleidt en motiveert medewerker om hen effectiever te laten functioneren door hun zelfinzichten en probleemoplossend vermogen te verhogen.
 • Groepsgericht leidinggeven: je geeft richting en sturing aan een groep en stimuleert de samenwerkingsverbanden tussen groepsleden om doelstellingen te behalen.
 • Initiatief: je creëert kansen, signaleer problemen en handelt ernaar.
 • Klantgerichtheid: je onderzoekt en kent de wensen en behoeften van je klanten (leerlingen en medewerkers). Je handelt hierna rekening houden met de kosten en baten voor de organisatie.
 • Kwaliteitsgerichtheid: je streeft naar voortdurende verbetering en borging van kwaliteit
 • Overtuigingskracht: je bent in staat draagvlak te creëren.
 • Resultaatgerichtheid: je onderneemt concrete en gerichte acties om doelen te behalen of te overstijgen.
 • Verantwoordelijkheid: je neemt en legt verantwoording af voor acties van jezelf, collega’s en de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

De functie
Functie:                        Directeur
Instelling:                      Onderwijsstichting de Peel locatie De Laarbeecke
Ingangsdatum:              1 augustus 2021
Dienstverband:             0,6– 0,8  fte  in een tijdelijke aanstelling van een jaar met uitzicht op 
een vaste benoeming
Salaris:                         Schaal 14 CAO VO

Plaats

Gemert

Provincie

Noord-Brabant

Wergever

Onderwijsstichting de Peel

Plaatsingsdatum

08-02-2021

Ingangsdatum

1 augustus 2021

Sluitingsdatum

23-02-2021

Beschikbaarheid

parttime

FTE

0,6 - 0,8 fte

Dienstverband

Tijdelijk met uitzicht op vast

Salarisschaal

14

Functie categorie

Directeur

Sector

Voortgezet onderwijs