Skip to content
Directeur PO
De Roelof Venema school zoekt, wegens pensionering, een directeur
Directeur PO

Functie omschrijving

Onderwijsgroep Amstelland zoekt in verband met pensionering voor onze Roelof Venema School in Amstelveen per 1 juni 2021 een  
Directeur (0,8-1,0 fte)
 
Wie zijn wij?
De Roelof Venema School is een brede school met 24 groepen (ca. 640 kinderen) verdeeld over vier afdelingen. We zijn gehuisvest in een heel mooi en nieuw schoolgebouw  met prachtige faciliteiten, zoals een atelier, een werkplaats, een kooklokaal en daktuinen.
 
De Roelof Venema School is voor ouders, die hun kind aan ons toevertrouwen, een betrouwbare, betrokken en verantwoordelijke partner in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Datgene wat ons bindt, is de optimale ontwikkeling van kinderen. Dit willen we de volle aandacht geven. We willen kinderen een zo breed mogelijke basis meegeven. Het onderwijs richt zich daarom op alle ontwikkelingsgebieden: cognitief, fysiek en sociaal emotioneel. We werken daarbij onder andere met de zgn. Da Vinci methode, een methode voor thematisch onderwijs.
 
We vinden creatief denken en het ontwikkelen van vaardigheden heel belangrijk. Mooie ervaringen in de kindertijd worden de kostbaarste bagage voor het leven. De bagage die wij de kinderen meegeven, zorgt ervoor dat ze zelfstandig in de maatschappij kunnen staan en zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf, hun naasten en de wereld waarin zij leven. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen open en nieuwsgierig in het leven staan en hun unieke, waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.  
 
De populatie van onze leerlingen is een afspiegeling van de wijk Randwijck in Amstelveen-Noord. Wij werken met teams die zich richten op de onderwijsinhoud en de ontwikkeling daarvan. Dat biedt onze personeelsleden veel kansen voor specialisatie en professionalisering.  
 
Onderwijsgroep Amstelland
Wij zijn een jonge, financieel gezonde, organisatie met elf basisscholen in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel, een Taalschool en een internationale basisschool. De Roelof Venema School is een van onze grotere scholen. We zijn gericht op vernieuwing en zien uitdagingen in het huidige onderwijsveld vooral als kansen. Onze leerkrachten zijn ons belangrijkste kapitaal en samen met ouders werken onze scholen aan één doel; de optimale ontwikkeling van het kind. Binnen Onderwijsgroep Amstelland telt dan ook ieder kind mee: iedere leerling binnen het schoolondersteuningsprofiel is welkom en bieden wij passend onderwijs op basis van onze kernwaarden.  Voor onze medewerkers zijn er volop mogelijkheden tot ontwikkeling, onder andere via onze eigen AmstelAcademie.
 
Ons team
Het team op de Roelof Venema School telt circa 60 personen. Het team is gemengd, met een stevig fundament aan ervaring en een groep jongere leerkrachten. Op dit moment zijn er naast een directeur ook twee adjunct-directeuren en vormen zij samen het leidinggevende team van de school. We zijn ook een erkende opleidingsschool waardoor er altijd stagiaires zijn. We werken met plezier, 
ontwikkelingsgericht en hechten veel belang aan een goede onderlinge samenwerking om het beste uit onszelf en onze leerlingen te halen. We betrekken ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen. Dat we de samenwerking met ouders hoog in het vaandel hebben zien we terug in de grote ouderbetrokkenheid. Er is een actieve ouderraad en een goed draaiende medezeggenschapsraad.


 

Functie eisen

Wie zoeken wij?
Samen met het team wordt van de directeur verwacht dat je vanuit de ingezette visie en het schoolplan een onderwijsinhoudelijke vervolgkoers uitzet. Die mag ambitieus zijn. Het team is er klaar voor! Om deze te realiseren geef je leiding vanuit vertrouwen en legt de verantwoordelijkheid op de juiste plaats. Binnen het managementteam werk je samen met de intern begeleiders en de adjunct-directeuren. Het team is goed in staat zelfstandig te werken en wil ook stappen zetten naar de toekomst toe. Je stuurt en begeleidt daarin het team. Je stelt de prioriteiten en schetst de kaders. Je werkt vanuit de kracht en professionaliteit van het team en weet ieders talenten in te zetten en stelt hen ook in staat deze verder te ontwikkelen. Hierbij heb je ook oog voor de veranderende begeleidingsbehoeften van leerlingen en de internationalisering van de school en haar omgeving. Je geeft en neemt verantwoordelijkheid en spreekt mensen ook hierop aan. Je betrekt ouders, de stichting, de gemeente en andere partners rondom de school. Je inspireert, implementeert, maakt af en borgt. Als directeur leid je de school optimistisch en realistisch binnen het beleid van de school en de onderwijsgroep en ben je in staat het klimaat waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen te behouden en verder uit te werken. Met je open houding en heldere positieve communicatie stel je het team nog beter in staat om samen met jou de school te dragen en vooruit te brengen. Voor de komende jaren zijn, naast de internationalisering, belangrijke thema’s waar aan gewerkt moet worden; verdere digitalisering van het onderwijs, duurzaamheid en burgerschap. Dit geldt op het gebied van visie, maar ook onderwijsinhoudelijk.
Naast werkzaamheden als directeur van de Roelof Venema School wordt er ook inzet voor bovenschoolse projecten en thema’s van je verwacht.
 

Arbeidsvoorwaarden

De procedure
Als je jezelf in dit profiel herkent en belangstelling hebt voor deze functie, dan horen wij dat natuurlijk graag van je. Het betreft een in principe een full time functie maar 4 dagen is bespreekbaar. De functie is ingedeeld in schaal D12 van de cao voor het primair onderwijs.
 

Plaats

Amstelveen

Provincie

Noord-Holland

Wergever

Onderwijsgroep Amstelland

Plaatsingsdatum

02-02-2021

Ingangsdatum

1-6-2021

Sluitingsdatum

02-03-2021

Beschikbaarheid

fulltime

FTE

0,8-1

Dienstverband

Tijdelijk met uitzicht op vast

Functie categorie

Directeur PO

Sector

Basisonderwijs