Skip to content
docent Aardrijkskunde/geschiedenis/maatschappijleer 2e graad
Docent aardrijkskunde/geschiedenis/maatschappijleer 2e graad bevoegd
docent Aardrijkskunde/geschiedenis/maatschappijleer 2e graad

Functie omschrijving

Ter vervanging van zwangerschapsverlof locatie Sweelincklaan/Gasthuislaan
ISW Sweelincklaan is een school voor voorgezet onderwijs voor onderbouw Montessori mavo-havo-vwo, onderbouw en bovenbouw mavo en leerjaar 1 mavo/havo. Deze locatie behoort al jaren tot één van de beste mavo-scholen in het land. Het is een kleinschalige school (550 leerlingen) met veel persoonlijke aandacht voor de leerling. Een deel van de vacature is op de locatie van ISW Gasthuislaan (500 meter verderop), een havo/vwo locatie met ongeveer 1100 leerlingen. Wij bieden een plezierige werkomgeving met een duidelijk organisatie, leuke leerlingen en fijne collega's.
Voor onze school zijn wij per 6 mei 2021 op zoek naar een enthousiaste docent voor het vak Mens en Maatschappij/Mentorlessen/Aardrijkskunde in de onderbouw . De werkdagen zijn bij voorkeur dinsdag, donderdag en vrijdag
Wat worden je taken:
• Het verzorgen van 8 lessen Mens en Maatschappij leerjaar 1 Montessorionderwijs (brede brugklas mavo-havo-vwo) 
• Het verzorgen van 2 mentorlessen aan leerjaar 1 Montessorionderwijs (brede brugklas mavo-havo-vwo) 
• Het verzorgen van 2 lessen aardrijskunde leerjaar 1 (havo/vwo klas) op ISW Gasthuislaan

o Totaal 10 lessen Sweelincklaan = 0,40 fte
o Totaal 2 lessen Gasthuislaan = 0,08 fte = totaal 0,48 fte

Functie eisen

Profiel
Docent aardrijkskunde/geschiedenis/maatschappijleer 2e graad bevoegd 

Kwaliteiten en vaardigheden
Docenten in het voortgezet montessorionderwijs willen meer met hun leerlingen bereiken dan alleen het behalen van het einddiploma. Zij willen, naast het verzorgen van een toekomstgericht en samenhangend didactisch repertoire, hun leerlingen begeleiden bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid, waaronder brede doelen als zelfstandigheid, creativiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid vallen. 

Om deze brede doelen te kunnen verwezenlijken dient de docent: 
• een pedagogisch klimaat te creëren, waarin leerlingen elkaar vertrouwen en respecteren. Vanuit dat vertrouwen krijgen leerlingen de vrijheid om te leren verantwoordelijkheid te dragen binnen duidelijke, door de docent bewaakte kaders. Dit vraagt om betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid. De docent is pedagoog, didacticus en coach tegelijk. Hij vertelt niet wat je moet zien, maar wel waar je kunt kijken. 
• een aantrekkelijke voorbereide omgeving te ontwerpen, die dient als uitdagende leerbron voor leerlingen, waarbij verschillen in leerbehoeftes zoveel mogelijk worden gehonoreerd. 
• voortdurende gericht te zijn op interactie en de vorming van sociale vaardigheden. Dit vraagt om een open houding en een sterk ontwikkeld empathisch vermogen. 
• een sterk ontwikkeld omgevingsbewustzijn te hebben. Dit kan getypeerd kan worden als maatschappelijke nieuwsgierigheid en voelbare betrokkenheid bij de wereld en haar bewoners. 
• zichtbaar in sociaal leren met leerlingen en collega’s te zijn, door samen te leren en te werken aan gemeenschappelijke doelen en daar waar mogelijk het eigenaarschap van leren bij de leerlingen zelf neer te leggen. Dit vraagt van docenten een diep vertrouwen in leerlingen en een op groei gerichte mindset. 
• over creatief vermogen te beschikken of dit te ontwikkelen, om antwoorden op nieuwe vragen of oplossingen voor problemen te verzinnen. 
• te beschikken over een hoge mate van zelfreflectie en observerend vermogen. De docent is daarin een voorbeeld voor zijn/haar leerlingen. 
• thuis te zijn in, of door scholing thuis te raken in de montessoritheorie en -praktijk. 
• sterke didactische vaardigheden te hebben, die de 5 niveaus van differentiatie en diverse manieren van evaluatie mogelijk maken.  

Arbeidsvoorwaarden

 Arbeidsvoorwaarden
• 12 uur les per week bij een aanstelling van 0,48 fte
• Datum indiensttreding 6 mei 2021 tot 16 juli 2021, met mogelijk uitzicht op een voortzetting in schooljaar 2021/2022
• Dit betreft een LB functie (max. LB € 4.186,-- per maand bij een volledige betrekking) 

Plaats

Naaldwijk

Provincie

Zuid-Holland

Wergever

Interconfessionele Scholengroep Westland

Plaatsingsdatum

18-01-2021

Ingangsdatum

06-05-2021

Sluitingsdatum

18-03-2021

FTE

0,48 fte

Dienstverband

Tijdelijk

Salarisschaal

LB

Functie categorie

Aardrijkskunde

Sector

Voortgezet onderwijs