Skip to content
Docent Engels 1e/2e graads
Vacature docent Engels ter vervanging wegens zwangerschap
Docent Engels 1e/2e graads

Functie omschrijving

De vacature beslaat de leerjaren 2, 3 en 4 van ons gymnasium. Gezien de grootte van de vacature is een beschikbaarheid op drie dagen (5 dagdelen) gewenst. 
Dit schooljaar werkt Sorghvliet - als er geen sprake is van een lockdown -  met een hybride onderwijssyteem: de leerlingen van klas 1 uitgezonderd, werken alle klassen één dag per week thuis, in een vast ritme, dus iedere klas is steeds op dezelfde dag thuis. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is in welke mate er reguliere lessen gegeven worden, en wat de situatie na de lockdown wordt, zoeken we een docent die ervaring heeft met het geven van (goede) online lessen.

 

Functie eisen

We zoeken een docent die eerste- of tweedegraads bevoegd is en ervaring heeft in klas 2 - 4  van het gymnasium (VWO). Vanwege het deels online lesprogramma zoeken we docenten die ook met online lesgeven uit de voeten kunnen. 
Het schooljaar op Sorghvliet kent vijf periodes met aansluitend een toetsweek. Niet elk vak wordt in elke toetsweek getoetst. Vakken die geen toets hebben in de toetsweek toetsen vaardigheden en toetsen formatief. 

Sorghvliet is een (protestant-)christelijk gymnasium. We verwachten van alle medewerkers dat zij het christelijke karakter van de school onderschrijven en ten minste bereid zijn om mee te werken aan de activiteiten die daaruit voortvloeien.

Arbeidsvoorwaarden

Op Sorghvliet werken we met chromebooks, als aanvullend digitaal lesmiddel. Docenten krijgen een chromebook in bruikleen. Salariëring vindt plaats conform CAO. Invallers vervullen alleen een lestaak, en hebben dus geen niet-lesgebonden taken. 
Het LBP-budget wordt verrekend in het salaris. 

Plaats

Den Haag

Provincie

Zuid-Holland

Wergever

Christelijk Gymnasium Sorghvliet

Plaatsingsdatum

21-01-2021

Ingangsdatum

01-03-2021

Sluitingsdatum

19-02-2021

Beschikbaarheid

parttime

FTE

0,5000

Dienstverband

Tijdelijk

Salarisschaal

LB/LC

Functie categorie

Engels

Sector

Voortgezet onderwijs