Skip to content
IVKO zoekt een leerlingbegeleider!
Het IVKO is op zoek naar een praktisch ingestelde leerlingbegeleider met kennis van handelingsgericht werken
IVKO zoekt een leerlingbegeleider!

Functie omschrijving

Het IVKO heeft behoefte aan een leerlingbegeleider die de schakel is tussen de mentoren en de ondersteuningscoördinator. Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig om tot studiesucces te komen dan de mentor kan bieden. Sommige mentoren hebben behoefte aan ondersteuning bij het planmatig begeleiden van leerlingen. Om deze reden wil het IVKO de interne zorgstructuur versterken met een leerlingbegeleider die individuele leerlingen, of groepjes leerlingen kan begeleiden. De leerlingbegeleider die wij zoeken is nuchter, praktisch en administratief sterk. De leerlingbegeleider werkt nauw samen met de ondersteuningscoördinator, de begeleider passend onderwijs en de mentoren.  

De leerlingbegeleider biedt laagdrempelige en praktische begeleiding aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte in het onderwijs. De leerlingbegeleider wordt aangestuurd door de ondersteuningsscoördinator. De leerlingbegeleider wordt ingezet na een besluit van het interne ondersteuningsteam. 

Werkzaamheden:

1.Voert leerling-begeleidende taken uit, zoals:
 • Het helpen structureren, organiseren en plannen van de (schoolse)activiteiten van leerlingen, zowel individueel, als in groepen;
 • (Op verzoek) onderzoeken van de aard van de ondersteuningsbehoefte van een leerling en hierover in gesprek gaan met mentor/zorgcoordinator;
 • Onder verantwoordelijkheid van de mentor of zorgcoördinator opstellen dan wel bijstellen van hulpplannen (OPP);
 • Het bijhouden van de voortgang en ontwikkeling van leerlingen vanuit het hulpplan en het bespreken ervan met de mentor/ vakdocent;
 • De verschillende (evaluatie)data van het handelingsplan in de gaten te houden en betrokkenen erop te attenderen;
 • Het (indien nodig) deelnemen aan gesprekken van de mentor/ vakdocent met de ouders tijdens de ouderavonden.
2. Voert administratieve taken uit:
 • Het assisteren van de zorgcoördinator bij de administratie van de activiteiten van het interne zorgteam;
 • Mede zorg te dragen voor dossiervorming in Magister van leerlingen die gebruik maken van begeleiding;
 • Neemt deel aan leerlingbesprekingen, intern ondersteuningsteam.
3. Planmatige ondersteuning van de docent, mentor en ondersteuningscoördinator bij de begeleiding van leerlingen door:
 • Het ondersteunen van mentoren in hun mentortaken in klassen met leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Dit kan zowel individuele aandacht betreffen of aandacht voor groepsdynamiek. De geboden ondersteuning kan dan varieren van het begeleiden van enkele mentorleerlingen, observatie van leerlingen, of werkvormen inzetten in de klas die een gezonde groepsdynamiek bevorderen;
 • Het bespreken en planmatig vastleggen van aandachtspunten voor docenten/mentoren betreffende leerlingen die door de begeleider zijn begeleid;
 • Het signaleren van aandachtspunten in de verbetering van het ondersteuningsaanbod.
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
 • De leerlingbegeleider legt functioneel verantwoording af aan de zorgcoördinator over de juiste aanpak en werkwijze van de verrichte activiteiten en in hiërarchische zin aan de schoolleider met zorg.
 • De leerlingbegeleider neemt beslissingen bij de leerling-begeleidende taken, administratieve taken, de ondersteuning van docent, mentor en ondersteuningcoördinator en de verdere bijdragen aan de schoolorganisatie.
Jij hebt contacten met:
 • Leerlingen: om leerachterstanden en/ of sociaal-emotionele problemen aan te pakken.
 • Lerarwen: om de vorm en werkwijze van de lesondersteuning en leerlingbegeleiding te bespreken en hen te informeren over de leerresultaten en leer- en gedragsproblemen.
 • Ouders: over de ontwikkeling van de leerling, tijdens ouderavonden ter assistentie van de mentor.
 • Collega-leerlingbegeleiders: over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultaties.
 • Ondersteuningscoordinator: over de leerlingenzorg voor regelmatig overleg.
 • Ambulant begeleiders en begeleider passend onderwijs: om adviezen te krijgen over de juiste wijze van begeleiding.
   
Het betreft een tijdelijke vacature tot 31 juli 2022. Of de vacature daarna blijft bestaan is afhankelijk van financiering. 
Wij zoeken iemand die 3 dagen per week enkele uren per dag aanwezig kan zijn, bij voorkeur in de middagen. 

Functie eisen

De leerlingbegeleider die wij zoeken heeft een HBO-opleiding Pedagogiek afgerond of gelijkwaardig. 

Als leerlingbegleider:
 • Beschik je overpraktisch gerichte pedagogische kennis en vaardigheden; je vindt het oprecht leuk om te onderzoeken hoe je een leerling naar succes helpt; 
 • Ben je bereid je te verdiepen in montessori-onderwijs en heb je lol in kunstzinnige, creatieve leerlingen; 
 • Heb je kennis van het voortgezet onderwijs en enig inzicht in het VO-curriculum en natuurlijk affiniteit met pubers;
 • Heb je inzicht in de ondersteuningsstructuur in het VO, kennis van passend onderwijs en de ondersteuningsstructuur in de stad;
 • Heb je praktische kennis van veel voorkomende leer- en gedragsproblemen en natuurlijk beschik je ook over een bijbehorend handelingsrepertoire
 • Beschik je over uitstekende gespreksvaardigheden: 
 • Heb je kennis van planmatig begeleiden en handelingsgericht werken;
 • Ben je persoonlijk goed georganiseerd: je brengt structuur aan in je werk, je legt op tijd afspraken vast en notuleert gesprekken, je gaat efficient met je tijd om. Je vindt het ook leuk om de ondersteuningscoördinator hierin bij te staan.
 • Heb je een groot hart, maar ook een nuchter verstand: je kunt begrenzen en neemt andermans problemen niet mee naar huis.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden volgende CAO VO en het personeelsbeleid van de MSA. 

Plaats

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Wergever

IVKO

Plaatsingsdatum

08-02-2021

Ingangsdatum

ZSM

Sluitingsdatum

14-02-2021

Beschikbaarheid

parttime

FTE

0,3 tot 0,5

Dienstverband

Tijdelijk

Salarisschaal

9

Functie categorie

Leerlingbegeleiding

Sector

Voortgezet onderwijs