Skip to content
Kwartiermaker onderwijsinnovatie
OSG De Meergronden is op zoek naar een kwartiermaker onderwijsinnovatie (0,6 - 0,8 fte) docent Nederlands 1e graad
Kwartiermaker onderwijsinnovatie

Functie omschrijving

De Almeerse Scholen Groep is voor OSB De Meergronden op zoek naar een

Kwartiermaker onderwijsinnovatie (initiator en projectleider)
wtf 0,6 - 0,8 fte

Scholengemeenschap De Meergronden, een brede school in Almere Haven met o.a. TTO-onderwijs, staat voor de grote uitdaging om de komende jaren een vernieuwend onderwijsconcept te ontwikkelen en te implementeren. Dit valt samen met de ontwikkeling en de bouw van een nieuw schoolgebouw. Om dit traject vorm te geven en te begeleiden, zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar een collega die zich voor langere tijd aan de school wil verbinden, als toegevoegd lid van ons MT. De kandidaat heeft ervaring en visie op het gebied van onderwijsinnovatie en veranderingsprocessen, een achtergrond als schoolleider en kan verbindend en gestructureerd vorm geven aan een nieuwe school. De kwartiermaker is onderdeel van het MT en legt verantwoording af aan de rector. Deze functie is in eerste instantie tot 1 augustus 2022.
 
1.           Inleiding
Na 8 jaar voorbereiding heeft de gemeenteraad van Almere eind 2020 circa 31 miljoen euro beschikbaar gesteld voor De Nieuwe Meergronden. Deze school wordt hét voorbeeld voor toekomstgericht, vernieuwend onderwijs. Hiermee bieden we onze leerlingen het best denkbare onderwijs én behouden we de brede scholengemeenschap met tweetalig onderwijs voor Almere Haven met circa 1.200 leerlingen. In de nieuwe opzet wordt de school sterker verbonden met de omgeving. Hoe dit gebeurt, moet nog uitgewerkt worden. Innovatie is met dit alles onlosmakelijk verbonden. Onderwijskundige innovatie en technologische innovatie zijn binnen dit proces noodzakelijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De Meergronden verhuist in 2024 of 2025 naar een nieuw schoolgebouw. We willen een brede school blijven (van bbl/kbl tot en met vwo-plus), maar we hebben te maken met grote uitdagingen om dit waar te maken. In het tweede kwartaal is het nodig om de eerste contouren van een onderwijsconcept op te leveren op basis waarvan een Programma van Eisen (PvE) kan worden gemaakt voor het nieuwe schoolgebouw. In de periode 2021 – 2024 kan vervolgens in stappen worden toegewerkt naar een nieuw onderwijsconcept.
 
2.           Ontwerpproces voor een nieuw onderwijsconcept De Meergronden
Met dit ontwerpproces willen we komen tot een breed gedragen concept om ons onderwijs anders in te richten. Het is de start van een langer proces waar de komende jaren op zal worden voortgebouwd. We beginnen met het ophalen van ideeën bij leerlingen, ouders en docenten en bij andere innovatieve scholen. Het hoofdthema van het nieuwe onderwijsconcept is aansluiten op de behoeften van leerlingen. Hoe leren ze het beste? Hoe zorgen we dat hun middelbare schooltijd een inspirerende en fijne, sociale periode in hun leven is?

 
Drie thema’s spelen daarnaast een grote rol:
 • Kansengelijkheid: we zien dat steeds meer leerlingen met extra uitdagingen de school binnenkomen. Wij willen met elkaar onderzoeken of en hoe een concept dat meer ruimte biedt voor heterogeniteit en eventueel een verlenging van de brugperiode, leerlingen met verschillende achtergronden meer kansen kan bieden.
 • Aansluiten op de behoefte en motivatie van leerlingen: Interactief, dynamisch, maatwerk, structuur zonder saaie routine, technologisch ondersteund onderwijs, maatwerk, enz.
 • Omgaan met het toenemende lerarentekort: we ervaren voor steeds meer vakken problemen om vacatures en uren in te vullen. Om hier voor de toekomst een antwoord op te vinden, moeten we creatiever omgaan met de manier waarop docenten hun kennis overdragen. Ook dit moet worden meegenomen in het nieuwe onderwijsontwerp.
 OPDRACHT AAN DE KWARTIERMAKER ONDERWIJS
 • Geef vorm aan het proces om samen met medewerkers, leerlingen, ouders en de MR te komen tot een nieuw onderwijsconcept voor De Meergronden op basis van de huidige inhoudelijke profilering (zie bijlage).
 • Geef oplossingen voor de benoemde uitdagingen en houd rekening met de benoemde toekomstige ontwikkelingen.
 • Gebruik input uit het innovatielab van de ASG.
 • Begeleid docenten en vakgroepen in het vormgeven van het curriculum op basis van het nieuwe onderwijsconcept.
 • Ondersteun de diverse onderwijsportefeuilles die belegd zijn bij de MT-leden en help ze te ontwikkelen in het kader van de vernieuwing.
Hoofdtaken kwartiermaker
 • Verantwoordelijk voor conceptontwikkeling onderwijs en onderwijskwaliteit.
 • In samenwerking met schoolleiding en de portefeuillehouders in het MT bouwen aan een nieuw concept en het ondersteunen van de afdelingsleiders in hun onderwijsportefeuilles.
 • Stakeholders intern en extern betrekken bij het onderwijsconcept.
 • De kwartiermaker begeleidt de vertaling van onderwijsconcept naar gebouwontwerp (PvE) en maakt deel uit van de stuurgroep van de nieuwe Meergronden die op regelmatige basis terugkoppelt aan het bestuur. Werkt nauw samen met de projectleider voor de nieuwbouw.
 
Overige taken
 • Kaders scheppen voor organisatieveranderingen ten behoeve van het primaire proces.
 • Functioneel aanwezig zijn in teams op portefeuille en relevante (externe) contacten onderhouden
 • Verbinden van het Innovatielab ASG met nieuwe schoolontwikkeling.
 • In samenwerking met de verantwoordelijke teamleiders beleid ontwikkelen op schoolbrede portefeuilles en dit beleid initiëren. De portefeuilles zijn:   
  • Onderwijskwaliteit;
  • LOB / Decanaat / Mentoraat;
  • Beleid t.a.v. leerlingenzorg;
  • ICT in onderwijs;
  • CKV en schoolbrede cultuur.

Functie eisen

Profiel:

We zijn op zoek naar iemand die ervaring heeft binnen het onderwijs op het niveau van de schoolleiding en de processen binnen een school kent. De ideale kandidaat heeft een duidelijke visie op onderwijskundige vraagstukken en heeft ervaring met organisatieverandering en onderwijsinnovatie. De kwartiermaker kan mensen motiveren en meenemen in besluiten, kan helderheid scheppen in complexe processen en stelt vragen zonder te oordelen. Deze persoon verbindt door intensief samen te werken met mensen en teams binnen de school.
 
Gevraagde kwaliteiten:
 • Je hebt overzicht in complexe situaties;
 • Je kunt beleid vertalen binnen de schoolorganisatie;
 • Je communiceert effectief in uiteenlopende situaties;
 • Je handelt strategisch en kunt een meerjarenbeleid uitzetten;
 • Je kunt strategisch beleid onderwijs(innovatie) ontwikkelen en implementeren (nieuwbouwproces);
 • Je hebt een heldere visie op onderwijs en kunt die uitdragen in de context van interne en externe ontwikkelingen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:

De taakomvang van deze functie is 0,6 - 0,8 fte.
Beloningsindicatie: schaal 13 conform de geldende CAO voor het voortgezet onderwijs.
 

Plaats

Almere-Haven

Wergever

OSG De Meergronden

Plaatsingsdatum

09-02-2021

Ingangsdatum

zo spoedig mogelijk

Sluitingsdatum

26-02-2021

Beschikbaarheid

parttime

FTE

0,6 - 0.8 fte

Dienstverband

Tijdelijk met uitzicht op vast

Salarisschaal

CAO VO

Functie categorie

Coordinator

Sector

Voortgezet onderwijs