Skip to content
Leerlingondersteuner/begeleider C (wtf 0,8)
Werkman VMBO uit Groningen zoekt een Leerlingondersteuner/begeleider C (wtf 0,8) per Per direct
Leerlingondersteuner/begeleider C (wtf 0,8)

Functie omschrijving

Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.

Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan  trainingen en opleidingsmogelijkheden.

School
Ons VMBO heeft aandacht en oog voor de ontwikkeling van al onze leerlingen; basis, kader, gemengde en theoretische leerweg. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontplooien tot zelfstandige jong volwassenen met een eigen plek in de maatschappij. We leren de leerlingen zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen leerproces. Dit doen wij stap voor stap vanuit een duidelijke visie gestoeld op de Dalton-principes. In de praktijk betekent dit dat we werken volgens een vaste lesstructuur met Dalton-taken. Werkman VMBO is een veilige school. We zijn actiegericht, voorspelbaar in ons handelen en duidelijk in onze communicatie.

Functie
Wij zijn per direct op zoek naar een collega voor de functie van leerlingondersteuner/begeleider C. Je maakt deel uit van het IOT (intern ondersteuningsteam). In deze OOP-functie lever je een bijdrage aan de begeleiding van leerlingen op het gebied van executieve functies. Dit is bij onze leerlingen volop in ontwikkeling. Daarnaast ben je als leerlingondersteuner eventueel ook vanuit de vakinhoud verbonden aan een aantal leerlingen. Op dit vlak zijn we met name op zoek naar iemand die affiniteit heeft met rekenen/wiskunde.
 
Vanuit je functie als leerlingondersteuner ben je in nauw contact met de doelgroep. Je voert wekelijks individuele begeleidingsgesprekken, of begeleidingsgesprekken met kleine groepjes leerlingen met dezelfde ondersteuningsvraag. Ook sluit je aan bij voortgangsgesprekken met leerling en ouders. De gegeven ondersteuning stem je af met vakdocenten, coaches (mentoren) en met de collega’s binnen het IOT. Je bent een spin in het web en staat continu in contact met de leerlingen die je begeleidt.
 

Functie eisen

 
Wat zijn je werkzaamheden?
 • Het wekelijks voeren van begeleidingsgesprekken met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte ten aanzien van zijn/haar executieve functies. Samen met de leerlingen maak je planningen, je begeleidt ze bij hun leerproces en bereidt samen de wekelijkse coachgesprekken voor. Hierbij kijk je steeds met de leerling terug naar een eerder gesteld leerdoel, dat jullie samen vorm hebben gegeven in een oudergesprek, waarbij jij, de leerling, de ouders en de coach (mentor) betrokken zijn geweest;
 • Per periode aansluiten bij het LOC-gesprek (leerling-ouder-coach). Samen met de mentor en de leerling staan jullie stil bij zijn/haar voortgang en blik je terug op de ingezette ondersteuning;
 • Contact leggen met de coach van de leerling en samen de voortgang afstemmen. Dit doe je onder andere in de digitale leeromgeving, waarin door leerlingen, vakdocenten en coaches wordt gewerkt;
 • Het mede ontwikkelen van het arrangement begeleid leren, waarmee op onze school de ondersteuning op het gebied van executieve functies wordt vormgegeven. Op basis van je inzichten in de leerlingbegeleiding denk je mee in dit proces;
 • Het bieden van vakinhoudelijke ondersteuning voor de vakken waarbij rekenen/wiskunde een belangrijke vaardigheid betreft, zoals wiskunde, economie, NASK en praktijkvakken. Je bent hierbij in nauw contact met de betreffende vaksecties en samen denken jullie mee over het aanbod (wat) en over de uitvoering (hoe);
 • Het uitvoeren van lesobservaties om het leren van de leerling in beeld te brengen en om in samen-spraak met het IOT, de vakdocenten en/of coaches de ondersteuningsbehoefte van de leerling nog beter af te stemmen ;
 • de functionele inrichting en het beheer van Magister voor het Werkman VMBO;
 • agendabeheer.
Wij zoeken een collega die:
 • beschikt over een afgeronde relevantie HBO-opleiding met onderwijsachtergrond (NHL/PABO);
 • bij voorkeur ervaring heeft in het ondersteunen van leerlingen (met een extra ondersteuningsbehoefte);
 • affiniteit heeft met rekenen/wiskunde;
 • bij voorkeur ervaring heeft met onze VMBO-doelgroep;
 • de leerling in zijn/haar kracht kan zetten door de talenten van de jongeren te bevestigen en deze kan   stimuleren;
 • die de leerlingen kan ondersteunen bij het zich ontplooien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers;
 • leerlinggericht en doelgericht kan werken;
 • zelfstandig en in teamverband kan werken;
 • kan en  wil werken in een dynamische school die volop in ontwikkeling is, met een jong en energiek team.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal 10 van de geldende CAO VO.
Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal € 4.301,- bij een volledige aanstelling.
 

Plaats

Groningen

Provincie

Groningen

Wergever

Werkman VMBO

Plaatsingsdatum

10-02-2021

Ingangsdatum

Per direct

Sluitingsdatum

28-02-2021

Beschikbaarheid

parttime

FTE

0,8

Dienstverband

Tijdelijk

Salarisschaal

schaal 10 van de geldende CAO VO.

Functie categorie

Leerlingbegeleiding

Sector

Voortgezet onderwijs