Skip to content
Lid Commissie van begeleiding (Intern begeleider / orthopedagoog)
De Ambelt is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar betrokken professionals samenwerken binnen onze maatschappelijke opdracht om onderwijs te bieden aan leerlingen met psychiatrische- en gedragsproblemen en maatwerk te leveren in hun ondersteuning. Zo werken wij met de leerlingen aan hun toekomst.
Lid Commissie van begeleiding (Intern begeleider / orthopedagoog)

Functie omschrijving

 • Lid van de Commissie van Begeleiding onder aansturing van de locatiedirecteur
 • Verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, meedenken over na- en bijscholing van het team, gestalte geven aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school
 • Mede verantwoordelijk voor OPP besprekingen (Ontwikkelingsperspectief), intakeproces, inhoudelijke vergaderingen met het team, doorgaande lijn, observaties in de groep en het geven van voorlichting en zorginformatie richting het team en ouders.
 • Opbrengst en praktijkdeskundige
 • Organisator van leerprocessen
 • Begeleider/coach van leerkrachten
 • Expert/inhoudelijk deskundige
 • Coördinator externe relaties
 •  
  Competenties
 • Andragogisch competent (competent in het begeleiden van volwassenen)
 • Methodologisch competent (competent in onderzoek)
 • Beheersmatig competent (competent in het beheer van middelen en data)
 • Organisatorisch competent
 • Competent in reflectie en ontwikkeling
 •  
  Kennis en vaardigheden
 • Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis; · inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school en het samenwerkingsverband
 • competent in het coachen en begeleiden van leerkrachten
 • competent in het inzetten van verschillende coaching-technieken
 • competent in het gebruik van relevante gesprekstechnieken
 • competent in het voorzitten van ondersteunings-overleggen
 • competent in het motiveren van anderen
 • heeft een oplossingsgerichte denk- en werkwijze en creëert rust en ruimte
 • competent in het opzetten van plannen en het geven van adviezen
 •  
  Persoonlijke competenties
 • Inlevingsvermogen. De werknemer toont respect voor andermans wensen en ideeën en begrijpt hun situatie/standpunten. Hij denkt mee met de organisatie.
 • Besluitvaardig. Door adequate beslissingen bevordert hij een gunstig werkklimaat.
 • Accuraat. Een zorgvuldige uitvoering van taken staat bij de werknemer op nummer een.
 • Loyaal aan de organisatie. Aan de normen en regels van de organisatie past de werknemer zich aan.  Initiatiefrijk. De werknemer ontwikkelt nieuwe ideeën waar het bedrijf baat bij heeft.
 • Zelfstandig. De werknemer denkt onafhankelijk.

Functie eisen

 • Relevante HBO / WO opleiding (onderwijskunde/orthopedagogiek)
 • Ervaring met de doelgroep en ervaring binnen Speciaal Onderwijs
 • Masteropleiding SEN of vergelijkbare opleiding
 • Ervaring binnen de leerlingenzorg
 • Ervaring in het begeleiden van ouders en leerlingen
 • Expertise Opbrengstgericht werken
 • Expertise leerlijnen en leerstandaarden
 • Expertise data verzamelen uitstroom en bestendiging
 • Kennis van ParnasSys en Office 365
 • Kennis van PBS en LeerKRACHT
 • Flexibele werkinstelling
 • Doorzettingsvermogen
 • Communicatief sterk
 
 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijke functie tot einde schooljaar 2020-2021. Een eventuele verlenging behoort tot de mogelijkheden De inschaling zal plaatsvinden in salarisschaal L11 met een maximum van € 4.434,- bruto per maand bij een volledig dienstverband, een volledige bevoegdheid en afhankelijk van ervaring.
 

Plaats

Zwolle

Provincie

Overijssel

Wergever

De Ambelt Zwolle

Plaatsingsdatum

05-02-2021

Ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk

Sluitingsdatum

05-03-2021

Beschikbaarheid

parttime

FTE

0,4 - 0,6

Dienstverband

Tijdelijk

Salarisschaal

L11

Functie categorie

Open vacature

Sector

Voortgezet speciaal onderwijs