Skip to content
Lid RvT
Lid RvT met deskundigheid op het gebied van onderwijskennis en -kwaliteit
Lid RvT

Functie omschrijving

Vanwege het vertrek van één van de leden van de Raad van Toezicht is Panta Rhei op zoek naar een lid RvT die met name deskundig is op het gebied van onderwijskennis en –kwaliteit, incl. kennis en ervaring met digitalisering in het onderwijs.

Algemene profiel eisen
Beschikt u over aantoonbare ruime kennis en ervaring, deskundigheid, vaardigheden en competenties binnen dit aandachtsgebied? Bent u in staat onafhankelijk van anderen tot een oordeel te komen en dit uit te dragen? Kunt u meedenken met de directeur-bestuurder en deze van waardevolle adviezen voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur-bestuurder te treden? Heeft u toezichthoudende ervaring en in ieder geval affiniteit met onze onderwijspopulatie en hart voor, met name, het vmbo? Heeft u brede maatschappelijke belangstelling en herkent u zich in de visie en uitgangspunten van Panta Rhei?
Dan willen we graag met u in contact treden voor deze functie.

Profiel onderwijskennis en -kwaliteit
Voor deze portefeuille vragen wij voorts:
  • Deskundigheid op het terrein van onderwijskwaliteit
  • Kennis van het wettelijk kader waarbinnen het voortgezet onderwijs opereert
  • Gesprekspartner met betrekking tot zijn/haar portefeuille
  • Relevant netwerk in de onderwijswereld
  • Ervaring als toezichthouder
  • Binding met de regio waar onze stichting in opereert
  • Een academisch werk- en denkniveau

Raad van Toezicht bij Stichting Voortgezet Onderwijs Amstelveen (SG Panta Rhei)
In de relatie tot de directeur-bestuurder heeft de Raad van Toezicht vier taken; toezicht houden, adviseren, stimuleren en de werkgeversfunctie. Een belangrijke taak van de Raad is het goedkeuren van het strategisch en financieel beleid. Daarbij is zij kritisch met betrekking tot de beleidsformulering en beleidsuitvoering; wijs en constructief in haar advisering aan de directeur-bestuurder; uitdagend, richtinggevend en actief met betrekking tot onderwijskennis en onderwijskwaliteit.

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en houdt  vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid toezicht. Dat betekent dat de Raad alle aspecten van de Stichting en alle relevante belangen in overweging neemt. Bij de vervulling van haar taak, richt de Raad zich naar het belang van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amstelveen (SG Panta Rhei), rekening houdend met het feit dat de stichting een organisatie is met een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, waaronder de voorzitter. De Raad kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt.
De Raad werkt met portefeuilles/aandachtsgebieden, die zodanig zijn samengesteld dat alle relevante (beleids)onderwerpen in voldoende mate afgedekt worden. Ook de diversiteit van culturele achtergrond is een aspect dat de RvT graag in zijn geledingen vertegenwoordigd ziet.
De zittingsduur is 4 jaar (met mogelijk nog zo’n termijn na herbenoeming). De leden ontvangen jaarlijks een vacatie vergoeding conform de vergoedingsregeling. De Raad vergadert ongeveer zes keer per jaar (meestal dinsdagavond) en heeft gemiddeld twee keer per jaar overleg met de medezeggenschapsraad, bestaande uit medewerkers en ouders. Daarnaast worden leden geacht acte de présence te geven op interne en externe bijeenkomsten en evenementen die voor de school belangrijk zijn. De RvT investeert ook in zichzelf door o.a. collectieve en individuele deskundigheidsbevordering en evaluatie van het eigen functioneren als toezichthouder.    

Stichting Voortgezet Onderwijs Amstelveen (SG Panta Rhei)
Als zelfstandige school met zo’n 600 leerlingen, 4 onderwijsteams (met zo’n 80 docenten en onderwijsassistenten) en een bestuursbureau, die uit zo’n 20 collega’s bestaat is Panta Rhei een stabiele scholengemeenschap voor vmbo/mavo+ en mavo/havo brugklas in Amstelveen. Iedereen is welkom, waar je ook in gelooft, welke levensovertuiging en achtergrond je ook hebt. We staan open voor elkaars denkwijze en zien dat daar goede ideeën uit ontstaan. Ideeën waar we graag naar luisteren als ze onze werkpraktijk en het lesgeven verbeteren. We leren van elkaar en hebben uitgebreide mogelijkheden om onszelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak.
 
Juist doordat we niet zo groot zijn, hebben we extra aandacht voor onze leerlingen. Zo hebben we leerwegondersteuning op alle niveaus en proberen we elke leerling naar een zo hoog mogelijk niveau te begeleiden. We halen de buitenwereld naar binnen en nemen de leerlingen mee naar buiten. Zo laten we leerlingen zien wat hun kansen en mogelijkheden zijn als ze van school af komen. Op die manier inspireren en motiveren we ze om het beste uit zichzelf te halen. Zo bieden we elke leerling kwaliteit, veiligheid en duidelijkheid.
 

Arbeidsvoorwaarden

Aanbod
Een zeer mooie, interessante, stevige maar vooral leuke functie in een maatschappelijk belangrijke organisatie die ergens voor staat! Een organisatie die in ontwikkeling is, die positief is, waar men open met elkaar om gaat. 

Plaats

Amstelveen

Provincie

Noord-Holland

Wergever

SG Panta Rhei Amstelveen

Plaatsingsdatum

20-01-2021

Ingangsdatum

30-3-2021

Sluitingsdatum

12-02-2021

Beschikbaarheid

parttime

Functie categorie

Raad van Toezicht

Sector

Voortgezet onderwijs