Skip to content
Onderwijsspecialist
Een orthopedagoog dan wel (school)psycholoog met ervaring in het primair (speciaal) onderwijs.
Onderwijsspecialist

Functie omschrijving

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek zoekt per 1 mei 2021 of zo spoedig mogelijk daarna een
 
Onderwijsspecialist
Een orthopedagoog dan wel (school)psycholoog met ervaring in het primair (speciaal) onderwijs.
 
De onderwijsspecialist ondersteunt en versterkt professionals op de scholen binnen ons samenwerkingsverband. Als onderwijsspecialist functioneer je zelfstandig, vanuit eigen leiderschap en verantwoordelijkheid binnen het team van onderwijsspecialisten. Je vult elkaar aan, versterkt het team en draagt bij aan de continue verbetering van de kwaliteit. Je kunt je verheugen op een brede kennis en ervaring van je collega's.
Als onderwijsspecialist werk je nauw samen met ouders, scholen en jeugdhulpverleners om te komen tot een passend aanbod voor de leerling.
 
Taken onderwijsspecialist
Als onderwijsspecialist ben je verantwoordelijk voor:
 • trajectbegeleiding als er binnen het ondersteuningsteam onafhankelijk advies gewenst is;
 • het (helpen) zoeken naar een passende plek waar de extra ondersteuning geboden kan worden. Hierbij gaat het om trajectbegeleiding van kinderen vanuit de voorschoolse periode, vanuit behandelsettingen c.q. zorgsettingen, bij terugplaatsingen vanuit het speciaal onderwijs, bij leerlingen die vanuit het speciaal onderwijs buiten de regio naar onze regio verhuizen en bij trajecten waar sprake is van conflicten of die vastgelopen zijn;
 • het zorgdragen voor het eerste deskundige advies voor de afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O.
 
 Naast deze trajectbegeleiding worden de onderwijsspecialisten ingezet voor:
 • het co├Ârdineren van projecten, pilots en werkgroepen;
 • het meedenken over beleidsontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband;
 • verzorgen van workshops aan schoolteams over diverse onderwerpen.
 
Wat vinden wij belangrijk?
 • De onderwijsspecialist is een creatief denker, een sterke verbinder, excellente communicator en in staat de voorwaarden voor een respectvol gesprek te scheppen en te bewaken.
 • De onderwijsspecialist is onafhankelijk in handelen en positie en is in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • De onderwijsspecialist beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met Handelingsgericht werken (HGW), Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) en Handelingsgericht arrangeren (HGA) op niveau van het samenwerkingsverband, school, individuele leerlingen, ouders en leerkrachten.
 • De onderwijsspecialist heeft aantoonbare kennis van didactiek, (ortho)pedagogiek, systemisch werken en denken, kan kennis en ervaring van betrokken (zorg)professionals betrekken bij de totstandkoming van een verklarend beeld.
 • De onderwijsspecialist is in staat het beleid van het samenwerkingsverband te vertalen naar individuele casu├»stiek: het vormgeven van arrangementen voor individuele leerlingen, zowel inhoudelijk als financieel.
 • De onderwijsspecialist heeft een universitaire opleiding tot orthopedagoog en/of (school)psycholoog afgerond en is NVO NIP geregistreerd;
 
 • De onderwijsspecialist heeft minimaal vijf jaar relevante werkervaring binnen het onderwijs als orthopedagoog, psycholoog en/of ambulant begeleider;
 • De onderwijsspecialist houdt van de variatie in de werkomgeving en is in het bezit van een rijbewijs en auto.
 
Praktische informatie en procedure
Het betreft een functie van minimaal 0,8 en maximaal 1,0 fte, maximaal schaal 11 (OOP) conform de cao voor het primair onderwijs, met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Caroline Voets (onderwijsspecialist) -06 48464440 of met Marko Hermeler (directeur-bestuurder a.i.) -06 42332772.
 
Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u voor 8 maart 2021 mailen naar info@swvrijnstreek.nl
t.a.v. de heer M.A. Hermeler.
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 22 maart 2021.
 
Het samenwerkingsverband PO Rijnstreek bestaat uit 13 schoolbesturen met ruim 11.000 leerlingen in de regio Rijnstreek (gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem oost).
Zie voor informatie over ons samenwerkingsverband onze website www.swvrijnstreek.nl.
 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van minimaal 0,8 en maximaal 1,0 fte, maximaal schaal 11 (OOP) conform de cao voor het primair onderwijs, met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Plaats

Alphen aan den Rijn

Provincie

Zuid-Holland

Wergever

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek

Plaatsingsdatum

10-02-2021

Ingangsdatum

1 mei 2021 of zo spoedig mogelijk daarna

Sluitingsdatum

07-03-2021

Beschikbaarheid

parttime / fulltime

FTE

0,8 - 1,0 fte

Salarisschaal

11

Functie categorie

Orthopedagoog

Sector

Basisonderwijs