Skip to content
Projectleider Opleidingsschool Ommelanden
Projectleider Opleidingsschool Ommelanden
Projectleider Opleidingsschool Ommelanden

Functie omschrijving

Profiel projectleider Opleidingsschool Ommelanden
Inleiding
In het schooljaar 2015-2016 ontstond bij vier VO-scholen in de regio Noordoost-, Oost- en Zuidoost-Groningen het initiatief om te komen tot een intensieve samenwerking in het opleiden en begeleiden van aankomende docenten en de ontwikkeling van startende docenten. Ook bestond de wens om te komen tot een meer gezamenlijke aanpak van de professionalisering van ervaren docenten. De scholen hebben allemaal ervaring met de opleiding van studenten en zij zien gezamenlijk de noodzaak om op de genoemde gebieden de handen ineen te slaan om opleiden en begeleiden meer toe te spitsen op de eigen leerlingengroep. Een gezamenlijke opleidingsschool, gericht op de specifieke behoeftes van het onderwijs in de regio was en is het streven van vier scholen VO en de opleidingsinstituten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), NHL Stenden Hogeschool (NHL) en Hanzehogeschool - Instituut voor Sportstudies. 
Inmiddels zijn we drie jaar verder en staat het bouwwerk van opleidingsschool Ommelanden op een stevig fundament: er is door projectleider, instituuts- en schoolopleiders en vakcoaches hard gewerkt aan de ontwikkeling van Samen opleiden in de school en op tal van terreinen heeft professionalisering plaatsgevonden. Een vijfde VO-partner is inmiddels toegetreden tot het samenwerkingsverband.
 
Context
Ommelanden is een opleidingsschool in de regio Noordoost-, Oost- en Zuidoost-Groningen. De regio biedt legio kansen: de aan Duitsland grenzende ligging, de aandacht voor healthy ageing, duurzame energieopwekking, landbouwinnovaties én de behoorlijk grote industriële en logistieke sector. Ook biedt de regio een goed arbeidsmarktperspectief binnen techniek en technologie. Toch is de regio ook bekend vanwege de heersende problematiek: structureel hoge werkloosheid, sociaaleconomische achterstand in een taalarme omgeving, vergrijzing en krimp.
Een blijvende dialoog over goed docentschap, goed leiderschap, goed schoolleiderschap, goed schoolopleiderschap is dan ook essentieel binnen deze context, die weliswaar niet uniek is in het land, maar wel bijzonder. Het gezamenlijk opleiden van docenten in en voor deze regio kan bijdragen tot het verbeteren van het leefklimaat in deze omgeving. Als centrale thema’s binnen de opleidingsschool hebben we identiteitsvorming, burgerschapsvorming en wendbaar vakmanschap gekozen. Binnen deze thema’s werken wij aan normatieve professionalisering.
 
Het samenwerkingsverband
De aspirant-opleidingsschool Ommelanden wordt gevormd door acht partners, waarvan vijf scholengemeenschappen en drie opleidingsinstituten:     
VO-scholen
 1. dr. Aletta Jacobs College, Hoogezand
 2. Dollard College, Winschoten
 3. Eemsdeltacollege, Appingedam en Delfzijl
 4. Scholengemeenschap Ubbo Emmius, Stadskanaal
 5. Scholengemeenschap Winkler Prins, Veendam
 
Opleidingsinstituten
 1. Hanzehogeschool – Instituut voor Sportstudies
 2. NHL Stenden Hogeschool
 3. Rijksuniversiteit Groningen – Universitaire Lerarenopleiding

Ambities
Opleidingsschool Ommelanden is bijna uitgegroeid tot een door de NVAO erkende opleidingsschool. Op dit stevige, zelf gecreëerde fundament gaan we ons de komende jaren bezighouden met het borgen van de inmiddels verworven kwaliteit, met het verder uitdiepen van de centrale thema’s, het opleiden van nieuw te werven vakcoaches en het opzetten van een gezamenlijk inductietraject.
 
Voor het realiseren van deze ambities zoekt de stuurgroep van Ommelanden m.i.v. 1 mei 2021 een inhoudelijk gedreven, omgevingsbewuste en regisserende
 
 
Projectleider Opleidingsschool
0,4000 - 0,5000 fte
 
die, op basis van een projectaanstelling, deze ambities samen met onze scholen gaat verwezenlijken.
                                                           
Verantwoordelijkheden
De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de opleidingsschool. De kerngroep is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en concretiseren van het opleidingsplan, het ontwikkelplan en de prioriteitsstelling daarbinnen, met zowel aandacht voor het opleiden van studenten als het professionaliseren van overige betrokkenen.
 
Als projectleider geeft u leiding aan de kerngroep van de opleidingsschool Ommelanden.
Kerntaken
De projectleider:
 • fungeert als eerste aanspreekpunt voor de stuurgroep en alle afzonderlijke partijen;
 • initieert gezamenlijk overleg van de kerngroep;
 • is medeverantwoordelijk voor het (ontwikkelen en) afstemmen van de opleidingsactiviteiten die op locatie worden verzorgd (inhouden, toetsing, vormgeving, afstemming en planning/organisatie);
 • initieert en organiseert professionaliseringsactiviteiten;
 • is verantwoordelijke voor de kwaliteitsbewaking binnen de opleidingsschool;
 • draagt bij aan de ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de opleidingsschool en participeert in het netwerk van de opleidingsscholen.
 
Functie-eisen
Als projectleider heeft u:
 • academisch werk- en denkniveau;
 • communicatieve vaardigheden: u bent in staat schriftelijk en mondeling te communiceren en ideeën, meningen en argumenten te presenteren, zodat anderen het begrijpen en overtuigd worden.
 • brede vakinhoudelijke, pedagogische en didactische kennis inzake de strategische doelstellingen van zowel het opleiden van docenten als van het voortgezet onderwijs;
 • kennis van programmamanagement en -methodiek, bij voorkeur binnen het voortgezet onderwijs en/of lerarenopleidingen;
 • vaardigheid in het organiseren en leiden van projecten en het aansturen van professionals;
 • vaardigheid in het analyseren van problemen in de initiatiefase van een project;
 • bindende kwaliteiten als procesmanager binnen een netwerkorganisatie;
 • vaardigheid in het omgaan met zelfstandige scholen/instituten voor lerarenopleidingen en oog voor onderscheiden belangen;
 • inzicht in het functioneren van organisaties en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
 • kennis van en inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het voortgezet onderwijs;
 • kennis van en vaardigheid in kwaliteitszorg.
 • een uitgebreid netwerk van instellingen en bedrijven.
 
 

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden
U krijgt, in eerste instantie voor een jaar, een aanstelling bij het Dollard College te Winschoten.
De functie is, afhankelijk van de ervaring, gewaardeerd conform schaal LD 12 volgens CAO Voortgezet Onderwijs.
 
 

Plaats

Stadskanaal

Provincie

Groningen

Wergever

Ubbo Emmius Scholengemeenschap

Plaatsingsdatum

26-01-2021

Ingangsdatum

1 mei 2021

Sluitingsdatum

26-02-2021

Beschikbaarheid

parttime

FTE

0,4000 - 0,5000

Dienstverband

Tijdelijk

Salarisschaal

LD

Functie categorie

Projectmanagement

Sector

Voortgezet onderwijs