Skip to content
Raad van Toezicht
Het Montessori College Nijmegen-Groesbeek is per 1 april 2021 op zoek naar een integer, kritisch en betrokken lid voor de raad van toezicht.
Raad van Toezicht

Functie omschrijving

De RvT is het in de statuten van de stichting verankerde orgaan dat belast is met de volgende taken:
  • het toezichthouden op het functioneren van de stichting in het algemeen, het functioneren van de rector‐bestuurder in het bijzonder en op het functioneren van de onder de stichting ressorterende school.
  • het fungeren als klankbord van de rector-bestuurder en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de rector-bestuurder;
  • het werkgeverschap van de rector-bestuurder.
Met de bestuurder deelt de RvT thema’s als de maatschappelijke opdracht van het onderwijs, maatwerk voor de leerling, onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling, kwaliteit van de medewerkers, organisatieontwikkeling, maar ook risicomanagement en formele en informele verantwoording.
 

Functie eisen

Wat zoeken we?
Een zelfkritische kandidaat met bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en een brede maatschappelijke ervaring, die het vermogen heeft om de toezichthoudende en de adviserende rol en ook de werkgeversrol in teamverband uit te kunnen oefenen en een juist evenwicht weet te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Wij verwachten van de kandidaat dat zij de montessori-grondslag van harte ondersteunt en de doelstelling van de stichting onderschrijft.
Gezien de samenstelling van de raad gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. De voorkeur gaat uit naar een kandidaat uit een maatschappelijke sector die op dit moment nog niet vertegenwoordigd is in de raad, bijvoorbeeld cultuur, innovatie, ondernemerschap. Belangrijke voorwaarde is ook, dat de kandidaat woonachtig is in de regio Nijmegen en beschikt over een voor de school relevant netwerk.
 

Plaats

Nijmegen

Provincie

Gelderland

Wergever

Montessori College Nijmegen-Groesbeek

Plaatsingsdatum

25-01-2021

Ingangsdatum

01-04-2021

Sluitingsdatum

25-02-2021

Beschikbaarheid

parttime

Functie categorie

Raad van Toezicht

Sector

Voortgezet onderwijs