Skip to content
Rector (m/v)
Stedelijk Dalton College Alkmaar uit Alkmaar zoekt een Rector (m/v) per 1 augustus 2021
Rector (m/v)

Functie omschrijving

Ben jij inspirerend en innovatief? Wil jij het gepersonaliseerd daltononderwijs verder optimaliseren? 
 
Voor het Stedelijk Dalton College Alkmaar zijn wij per 1 augustus 2021 op zoek naar een

Rector (m/v)

Functieomvang: 0,8-1,0 fte
Functieniveau: schaal 15

Het Stedelijk Dalton College Alkmaar (SDCA) is een brede scholengemeenschap voor vmbo b/k, vmbo-tl, havo en vwo. De school heeft ruim 1.150 leerlingen. Het onderwijs is gebaseerd op de principes van het daltononderwijs. Meer dan een onderwijsmethode of -systeem is ‘dalton’ een visie waarbij de overtuiging is dat leerlingen het meest gebaat zijn bij een brede vorming, zowel cognitief als cultureel, sportief en sociaal-emotioneel. De school werkt volgens de kernwaarden zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en reflectie en verwacht dat de rector dit ook uitdraagt. De ambitie van de school is om het daltononderwijs verder te verankeren en ruimte te bieden aan de medewerkers om zich verder te professionaliseren. Het doel is de leerlingen te bieden waar het SDCA voor staat: gevarieerd en waar mogelijk gepersonaliseerd daltononderwijs, dat de leerlingen opleidt tot mensen met verantwoordelijkheidsgevoel en lef. Dit traject moet de komende jaren verder geoptimaliseerd worden binnen de gehele school.

Behalve het SDCA, is ook de stichting waarvan de school deel uitmaakt volop in beweging. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) heeft voor de periode 2019-2022 een ambitieus en uitdagend strategisch beleidsplan uitgewerkt, getiteld Samen Vooruit!, met als kern het versterken van de samenwerking binnen de stichting en met externe partijen, én het vernieuwen van organisatie en onderwijs van de scholen. Als lid van het College van Schoolleiders, het overlegorgaan van bestuurder en schoolleiders van SOVON, geef je nadrukkelijk mede vorm aan deze strategische ambitie.

De opdracht:
Wij zoeken een rector die in staat is de school te leiden bij de verdere ontwikkeling van het gepersonaliseerd daltononderwijs terwijl resultaten, financiën en beheer op orde blijven. De medewerkers van het SDCA zijn het kapitaal van de school en spelen een cruciale rol bij het verder ontwikkelen en vormgeven van de school.

Kijk voor meer informatie over de school op www.daltonalkmaar.nl of bekijk de Situatieschets rector SDCA.

Functie eisen

Profielschets:
• ervaring met het aansturen van innovatieve onderwijsontwikkelingen
• uitdragen van de daltonkernwaarden
• gewend met diverse partijen binnen en buiten de school samen te werken
• lesgevende ervaring in het voortgezet onderwijs
• voorstander van openbaar onderwijs
• aantoonbare kwaliteiten op:
  • onderwijskundig leiderschap: je bent in staat vanuit een inspirerende en innovatieve onderwijskundige visie initiatieven te stimuleren en verder te brengen. Je creëert draagvlak voor ontwikkelingen, houdt de ingezette koers vast en stuurt waar nodig bij.
  • bindend vermogen: je bent betrokken en enthousiast. Wederzijds respect, een open houding en vertrouwen zijn uitgangspunten van je handelen. Je herkent de kwaliteiten in mensen en bent in staat hen te betrekken bij ontwikkelingen in de organisatie.
  • communicatieve vaardigheden: je communiceert duidelijk en kunt goed luisteren. Je bent zichtbaar en toegankelijk voor zowel collega’s, leerlingen als ouders. Je bent in staat communicatie en overleg te structureren. Je kunt de schoolgemeenschap met haar onderscheidende profiel zowel binnen SOVON als extern vertegenwoordigen en positioneren.
  • organiserend vermogen: je vertaalt visie in concrete, haalbare plannen en ziet toe op de uitvoering hiervan. Je neemt initiatieven en je bent besluitvaardig. Je overziet processen, bewaakt de voortgang en bereikt resultaten.

Plaats

Alkmaar

Provincie

Noord-Holland

Wergever

Stedelijk Dalton College Alkmaar

Plaatsingsdatum

12-02-2021

Ingangsdatum

1 augustus 2021

Sluitingsdatum

07-03-2021

Beschikbaarheid

parttime / fulltime

FTE

0,8-1,0

Dienstverband

Tijdelijk met uitzicht op vast

Salarisschaal

CAO VO schaal 15

Functie categorie

Rector

Sector

Voortgezet onderwijs