Skip to content
Teamleider Dier en Educatie
Aeres MBO Barneveld uit Barneveld zoekt een Teamleider Dier en Educatie per 21-1-2021
Teamleider Dier en Educatie

Functie omschrijving

Wat je gaat doen
De functie van teamleider Dier en Educatie bestaat uit drie belangrijke componenten te weten: leidinggeven, beleidsontwikkeling en coördinatie van de beleidsuitvoering. Het leidinggeven richt zich op het aansturen en coachen van de medewerkers dierverzorging, het collectiebeheer, en in functionele zin het aansturen docenten Dier en dierenartsen.

De beleidsmatige taak richt zich op het bijdragen aan het dier-onderwijs gerelateerde ontwikkelingen en - vernieuwing afgestemd op de diverse in- en externe ontwikkelingen. Daarnaast ligt er een belangrijke taak op het beheer en ontwikkelen van de vele dierverblijven en het ontwikkelen van het "Dier-ontdekpark".

De teamleider Dier & Educatie wordt gekenmerkt als een functionaris met kennis van dierverzorging wat betreft gezelschapsdieren (ook hippisch), productiedieren en dierentuindieren. Jij weet vanuit die expertise de verbinding te leggen met het onderwijs en de publieke functie van Aeres Barneveld. De teamleider maakt deel uit van het managementteam van Aeres Barneveld.

Het takenpakket bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:
 • Het leidinggeven aan het team Dier (dierverzorgers en collectiebeheerder(s), waaronder het voeren van ontwikkel- en/ of beoordelingsgesprekken, bieden van verzuimbegeleiding en optreden als coach voor de teamleden;
 • Het vormgeven en bewaken van de planning van de (werk)processen binnen het team, teneinde de beoogde c.q. overeengekomen resultaten te behalen;
 • Het beheren en verantwoorden van de toegekende budgetten (financieel en formatief) van het team;
 • Functioneel aansturen van de docenten dier, de dierspecialisten en de dierenartsen in het kader van ontwikkeling en uitvoering van beleid en het bewaken van het dierenwelzijn.
 • Het (laten) plannen en organiseren van de praktijklessen dier en dierverzorgingslessen in het mbo onderwijs en de cursuscentra van de locatie;
 • het (laten) plannen en organiseren van educatieve activiteiten ten behoeve van bezoekers, en inzet studenten in samenspraak met teamleiders onderwijs en planning;
 • het plannen en organiseren van de activiteiten m.b.t. huisvesting en welzijn, en aansturen van de uitvoering, waaronder de inkoop van voeding en andere middelen;
 • het monitoren van het welzijn van de dieren en toetsen of aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. Dit in samenspraak met het veterinair adviesteam;
 • het coördineren van de registratie en toezien op de correcte digitale registratie van de diercollectie in lijn met geldende wet- en regelgeving;
 • het inhoudelijk volledig voorbereiden van besluiten over aan/ of verkoop van dieren mede in relatie tot lopende fokprogramma's en collectieplan.
 • Het realiseren van een optimale inrichting van het dierenpark, vanuit het perspectief van zowel dierenwelzijn, het onderwijs en de publieksfunctie;

Jouw kwaliteiten
 • Brede kennis van en inzicht in ontwikkelingen m.b.t. dierverzorging (gezelschapsdieren, paard, productiedieren en dierentuindieren) en m.b.t de branche(s) waar het dieronderwijs van de locatie zich op richt;
 • Kennis van wet- en regelgeving vanuit overheden, LTO, NvD, EAZA, enz.;
 • kennis van dier-onderwijs en de vaardigheid om de verbinding te maken tussen dier en onderwijs;
 • Kennis van lesprogramma's en de vaardigheid om samen met teamleiders dier-gerelateerde lesprogramma's, met zowel een educatieve-, als een publieksfunctie, te ontwikkelen;
 • Kennis van vernieuwingsprocessen op het gebied van dierverzorging in relatie tot te geven praktijklessen en de publieke functie;
 • Vaardig in het vertalen van innovatie ideeën naar beleid en van beleid naar implementatie en het plegen van interventies teneinde evt. weerstanden weg te nemen;
 • Vaardig in leidinggeven en coachen van professionals;
 • Vaardig in het leggen en onderhouden van externe contacten;
 • Communicatief vaardig, representatief en gevoel voor commercie;
 • Beschikken over minimaal hbo-diploma, bij voorkeur in een dier-gerelateerde richting.
Ons aanbod
Wij bieden een unieke, inspirerende werkomgeving met praktijkgericht onderwijs. Daarnaast bieden wij:
 • Inschaling volgens de CAO-mbo in schaal LD (maximaal € 5.595,- bruto per maand bij volledige dienstbetrekking);
 • Een structurele baan, die we in eerste instantie starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan bij Stichting Aeres Groep.

Waar je gaat werken
Aeres MBO Barneveld is dé school voor opleidingen Dierverzorging, Paardenhouderij, Paardensport, Hoefsmederij, Veehouderij en Groen/Grond & Infra.
Onze kernwaarden zijn aandacht voor zingeving, duurzaamheid en kwaliteit en respect voor mens en dier. Deze kernwaarden geven richting aan ons handelen.
Kenmerkend voor Aeres Barneveld is dat we aantrekkelijk en op de (groene) praktijk gericht onderwijs verzorgen. Andere kenmerken zijn onze kleinschaligheid en de aandacht en zorg die we voor elkaar hebben. Aeres Barneveld maakt deel uit van Aeres, een unieke groep kennisinstellingen die beroepsonderwijs in de hele groene kolom verzorgt: praktijkonderwijs, vmbo-, mbo-, hbo- en masteropleidingen, praktijkgericht onderzoek, deskundigheidsontwikkeling van professionals en kennisintensieve dienstverlening. Door samen te werken in onderwijs, onderzoek en zakelijke dienstverlening, laat Aeres als groep kennis en kunde groeien, van leerlingen, studenten én van medewerkers.

Reageren
Is je interesse gewekt en wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met de heer W.G. de Haas, directeur, telefoon 088-0206100. Je reactie met uitgebreide motivatie en CV kun je tot 15 februari 2021 insturen t.a.v. M. Korenhof.
Sollicitatie gesprekken vinden plaats op vrijdag 19 februari 2021. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Meer informatie over de organisatie vind je op de website www.aeres.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Plaats

Barneveld

Provincie

Gelderland

Wergever

Aeres MBO Barneveld

Plaatsingsdatum

21-01-2021

Ingangsdatum

21-1-2021

Sluitingsdatum

15-02-2021

Beschikbaarheid

fulltime

FTE

0,8 - 1,0 FTE

Dienstverband

Tijdelijk met uitzicht op vast

Functie categorie

Agrarisch onderwijs

Sector

Middelbaar beroepsonderwijs