Skip to content
Teamleider Montessori Mavo Rotterdam
Teamleider Montessori Mavo Rotterdam
Teamleider Montessori Mavo Rotterdam

Functie omschrijving

De Montessori Mavo Rotterdam is een jonge, pionierende school in het hartje van Rotterdam. Per 1 september (of eerder) zoeken wij een energieke, innoverende teamleider. De Montessori Mavo Rotterdam is een school waar leerlingen en medewerkers de ruimte krijgen om te groeien en met elkaar de school vorm te geven. Wij zijn op zoek naar een teamleider die een groot hart heeft of wil ontwikkelen voor het Montessorionderwijs en een uitdaging niet uit de weg gaat, voor wie het glas eerder half vol is dan half leeg en die bereid is de schouders eronder te zetten.

Er ligt een stevig inhoudelijk fundament, en wij bieden jou de kans om deze basis verder met ons uit te werken. Je komt terecht in een hecht team en in een dynamische onderwijspraktijk. Wij nodigen je uit om verder mee te denken en te ontwikkelen.
 
Informatie over de school kun je vinden op onze website: www.montessorimavorotterdam.nl
 
Functieomschrijving
Het directieteam van de Montessori Mavo Rotterdam wordt gevormd door de locatiedirecteur en de teamleider. De teamleider is medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen, in stand houden en uitvoeren van het onderwijskundig (pedagogisch en didactisch), bedrijfsmatig en organisatorisch beleid binnen de school en werkt daarbij samen met de locatiedirecteur. Naast onderwijs en organisatie is de teamleider ook verantwoordelijk voor een deel van het personeelsbeleid, de kwaliteitszorg en de leerlingenzorg. De verschillende portefeuilles worden in overleg verdeeld tussen de teamleider en de locatiedirecteur. De teamleider legt verantwoording af aan de locatiedirecteur van de Montessori Mavo.
 
Dit vertaalt zich in de volgende werkzaamheden:
 • Verantwoordelijk voor taken binnen de leerlingbegeleiding, zoals coördinatie van verzuim, leerlingbegeleiding en leerlingenzorg.
 • Het aansturen van de coaches, het zorgteam en de vakdocenten.
 • Budgetteren en zicht hebben op financieel beleid.
 • Mede verantwoordelijke voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering, m.n. het uitzetten en implementeren van onderwijskundige en pedagogische ontwikkelingen vanuit de Montessorivisie.
 • Het voeren van gesprekken binnen de gesprekkencyclus met leden van het team.
 • Verantwoordelijk voor kwaliteitszorg van het onderwijs.
 • Verantwoordelijk voor de huisvesting en ICT.
 • Het mede vormgeven en uitvoeren van PR-beleid.
 • Is bereid zich te ontwikkelen en relevante scholing te volgen.
 • Geeft ook nog een substantieel aantal lessen.
 • Kan de locatiedirecteur vervangen indien afwezig.
 

 

Functie eisen

Functie-eisen
De teamleider die wij zoeken:
 • Beschikt over een onderwijsbevoegdheid VO.
 • Waardeert de uitgangspunten van het Montessorionderwijs.
 • Beschikt over onderwijskundig leiderschap (hij/zij heeft het vermogen om de Montessori visie te vertalen naar de onderwijspraktijk of is in staat is zich dit in korte tijd eigen te maken).
 • Is zowel een teamplayer als een teambuilder.
 • Voelt zich verantwoordelijk in zijn/haar functie en is hierbij proactief.
 • Is in staat zowel op processen als op resultaten te sturen.
 • Is in staat zowel beleid te ontwikkelen als uit te voeren.
 • Neemt bij afwezigheid van de locatieleider verantwoordelijkheden waar.
 • Is in staat interne en externe verbindingen aan te gaan.
 • Heeft een positieve, constructieve en professionele grondhouding.
 • Is in staat draagvlak en verbinding aan te brengen op meerdere niveaus en weet mensen in te inspireren.
 • Is in staat collega’s te coachen, te motiveren en feedback te geven met behoud van de relatie.
 • Kan opereren in en een bijdrage leveren aan een pionierende school in opbouw.
 • Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Heeft affiniteit met aspecten binnen de professionele bedrijfsvoering.
 • Heeft affiniteit met digitale middelen.
 
 
Competenties
De rollen en competenties behorend bij de functie teamleider staan in de managementprofielen van LMC. Aanvullend zoeken wij iemand met de volgende competenties:
 • Out of the box denken
 • Stressbestendig
 • Snel kunnen schakelen tussen urgent en belangrijk (waan van de dag versus lange termijn ontwikkeling)
 • Overzicht kunnen houden
 • Gestructureerd en efficiënt werken
 • Zowel analytisch als creatief denken
 • Communicatief zeer vaardig
 • Zowel empathisch als zakelijk ingesteld
 
 

Arbeidsvoorwaarden

0,5 FTE Teamleider
0,4/0,5 FTE Docent

Functieschaal 12

Plaats

Rotterdam

Provincie

Zuid-Holland

Wergever

Montessori Mavo Rotterdam

Plaatsingsdatum

08-02-2021

Ingangsdatum

01-09-2021 (of eerder)

Sluitingsdatum

28-02-2021

Beschikbaarheid

parttime / fulltime

FTE

0,8 - 1,0 fte

Salarisschaal

Functieschaal 12

Functie categorie

Teamleider VO

Sector

Voortgezet onderwijs